Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Algemene info

Hieronder vind je belangrijke corona-info terug voor koppels die zwanger of net bevallen zijn.

0

Verspreiding

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Incubatietijd en symptomen

De incubatieperiode varieert van 1 tot 14 dagen met een gemiddelde van 5 dagen. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn mee kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes. Zwangeren en baby’s worden niet gezien als risicogroep.

De ziekte wordt symptomatisch behandeld, dit gaat vaak vanzelf over. Het toedienen van antibiotica is nutteloos, tenzij er een bacteriële surinfectie optreedt. De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt is even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt. We stellen wel vast dat er binnen deze leeftijdsgroep weinig complicaties optreden en er dus weinig ziekenhuisopnames nodig zijn die te maken hebben met het coronavirus.

Zwangere vrouwen vatbaarder?

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor deze infectie, of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen. Er zijn geen aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de foetus of dat het virus tijdens de zwangerschap overgedragen kan worden van moeder op kind. Natuurlijk zal je goed opgevolgd worden moest je een besmetting oplopen in je zwangerschap.

Baby's en kinderen

Kinderen kunnen ook besmet raken met het coronavirus, maar ze lopen weinig risico om erg ziek te worden. Ze kunnen wel makkelijk het virus doorgeven, zelfs als ze nog geen symptomen vertonen. Wij bevelen dus aan om contact te vermijden tussen kinderen en de risicogroepen, zoals hun grootouders.  

Alarmsymptomen bij je baby zijn koorts, moeilijke ademhaling, verandering in eetgedrag, vermindering van gewicht, weinig plassen of andere tekenen van uitdroging, huiduitslag en geelzucht.

Borstvoeding?

Je kan perfect borstvoeding geven! Het virus wordt, volgens de huidige wetenschappelijke studies, niet teruggevonden in moedermelk. Moest jij zelf al antistoffen hebben aangemaakt, geef je die op deze manier al door aan je baby.

Meer info

Voor meer info kan je ook terecht op www.info-coronavirus.be/nl/ (voor gebarentaal en info in andere talen)

© 2019 Wit-Gele Kruis