De Zorgcentrale in West-Vlaanderen | Wit-Gele Kruis

De Zorgcentrale in West-Vlaanderen

De Zorgcentrale is er voor iedereen, ongeacht het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent. Doe je geen beroep op de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis of heb je geen mantelzorger? Dat is geen probleem, want ook dan kan je aansluiten bij de Zorgcentrale.

Welk type personenalarm past bij jou?
0

Voorwaarden aansluiting Zorgcentrale

  • Een sleutelkastje met sleutel is verplicht bij aansluiting. Je laat dit zelf installeren of je vraagt of wij dit regelen. Wij voorzien 2 types.
  • De facturatie verloopt enkel via domiciliëring.

 

0

Tarieven Zorgcentrale

  • Huurprijs personenalarmtoestel via vaste lijn: € 21,5/maand
  • Huurprijs personenalarmtoestel via GSM-technologie: € 25/maand
  • Huurprijs mobiel personenalarm: € 25/maand
  • Eenmalige aansluitingskost: € 50
  • Spoedaansluiting: extra kost van € 15
  • Wil je graag aansluiten bij de Zorgcentrale samen met je inwonende partner? Dan komt er slechts €6/maand bij voor de extra zender.
Extra opties
0

Dwaaldetectiesysteem

Het mobiel alarm kan ook gebruikt worden voor dwaaldetectie bij personen met desoriëntatie, dankzij de automatische locatiebepaling. Vooraleer je kan aansluiten op het dwaaldetectiesysteem vindt een intakegesprek plaats. Samen met de mantelzorger stellen we een ‘veilige zone’ in (min. 200m, max. 10km). De Zorgcentrale krijgt automatisch een melding als je buiten deze zone bent en verwittigt de eerste contactpersoon.

0

Rook- CO- of watermelder

Bij een alarmtoestel via een vaste telefoonlijn is het mogelijk om een rook-, CO-, of watermelder aan te sluiten op jouw personenalarm. Deze alarmen komen automatisch binnen op de Zorgcentrale, die de nodig hulp inzet.

0

Meer info over de Zorgcentrale?

© 2015 Wit-Gele Kruis