Publicaties bestellen

Publicaties

27ste jaargang, nr. 102, september 2020

28ste jaargang, nr. 104, maart 2021

28ste jaargang, nr. 105, juni 2021

28ste jaargang, nr. 106, september 2021

28ste jaargang, nr. 107, december 2021

29ste jaargang, nr. 108, maart 2022

29ste jaargang, nr. 108, maart 2022

29ste jaargang, nr. 109, juni 2022

29ste jaargang, nr. 110, september 2022

29ste jaargang, nr. 111, december 2022

24ste jaargang, nr. 90, september 2017

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant biedt een kant-en-klaar voorschrift aan voor verpleegkundige zorgen. Bestel hier je voorschriftenboekje of druk zelf een exemplaar af. Wat moet er volgens het RIZIV verplicht vermeld worden op een doktersvoorschrift voor verpleegkundige zorgen?

  • De aard, het aantal en de frequentie van de toe te dienen zorgen. Het moet de nodige gegevens bevatten om de zorgen te kunnen identificeren.
  • Voorschriften voor toedienen van geneesmiddelen en medicamenteuze oplossingen moeten de aard, de dosis en de toedieningswijze van het product vermelden.
  • Voorschriften voor enterale, parenterale voeding of toedienen van perfusies moeten bovendien het debiet en de hoeveelheid per 24 uur vermelden.
  • Voorschriften wondzorg moeten ook de omschrijving van de wonde (plaats) vermelden, de maximale frequentie van de verzorging, posologie van de toe te dienen geneesmiddelen (indien van toepassing), de periode waarover de wonde dient verzorgd te worden (is begin- en einddatum, de vermelding 'tot genezing' is niet geldig).
Adres

Het Wit-Gele Kruis vzw verwerkt de persoonsgegevens uit dit webformulier om de door jou opgevraagde publicatie te kunnen bezorgen. Meer informatie hierover kan je terugvinden in de privacyverklaring van het Wit-Gele Kruis vzw. 

© 2022 Wit-Gele Kruis