Corona

Op een jaar tijd (van maart 2020 tot maart 2021) sprongen zorgverleners van het Wit-Gele Kruis 3.724 werkdagen of 26.068 uren bij in woonzorgcentra en triagecentra. Een enorme inzet, zeker omdat het Wit-Gele Kruis naast die hulp steeds de zorg voor de eigen patiënten thuis bleef garanderen in de coronacrisis.  

Een overzicht van de inzet van maart 2020 tot maart 2021: 

 • 5.719 uren in woonzorgcentra 
  • 2.396 uren in de provincie Antwerpen 
  • 1.641 uren in de provincie Limburg 
  • 435 uren in de provincie Oost-Vlaanderen 
  • 316 uren in de provincie Vlaams-Brabant 
  • 931 uren in de provincie West-Vlaanderen 
 • 20.349 uren in triagecentra 
  • 7.660 uren in de provincie Antwerpen 
  • 6.661 uren in de provincie Limburg 
  • 916 uren in de provincie Oost-Vlaanderen 
  • 1.959 uren in de provincie Vlaams-Brabant 
  • 3.151 uren in de provincie West-Vlaanderen 
 • 5.025 uren cohortrondes, zowel intern met een equipe van het Wit-Gele Kruis, alsook over de organisatiegrenzen heen of met equipes van zelfstandige thuisverpleegkundigen.  

Samenwerking zorgpartners en sector thuisverpleging

Vanaf 16 april 2020 werkte de sector van de eerstelijnszorg nauw samen om cohortzorg aan te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. Binnen de samenwerking werden COVID-19-zorglijnen opgestart. Hier kunnen zorgverleners binnen de eerstelijnszones 24/7 terecht met onder andere zorgvragen in de thuissituatie, hulp aan woonzorgcentra of informatieve vragen. De zorglijnen werden opgericht in de schoot van de provinciale consortia thuisverpleging. In alle Wit-Gele Kruisprovincies (alsook in Brussel via de FASD, in samenwerking met het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant) werden consortia opgericht. Ook in 2021 zal de rol van de provinciale consortia belangrijk blijven voor de coördinatie in de vaccinatiecentra. 

Consortium Thuisverpleging Limburg

Eerstelijnsorganisaties in Limburg kennen traditioneel een sterke samenwerking. In het voorjaar van 2020 richtten een aantal grote groepen van zelfstandige verpleegkundigen en de verschillende organisaties voor thuisverpleging op vraag van het RIZIV het Consortium Thuisverpleging Limburg op. In de eerste plaats met als doel het organiseren van cohortzorg in thuisverpleging om COVID-19-patiënten thuis te verzorgen. 

Het Wit-Gele Kruis Limburg nam het provinciaal coördinatorschap van het Consortium voor zijn rekening. De samenwerking met de partners verloopt bijzonder vlot. Naast de organisatie van cohortzorg werd ook de ondersteuning in de verschillende triagecentra gezamenlijk aangepakt. Nog later werden vanuit het Consortium afspraken gemaakt om ook de vaccinatiecentra te ondersteunen. Om het voor de vaccinatiecentra gemakkelijk te maken, werd één aanspreekpunt per eerstelijnszone (ELZ) als contactpersoon aangeduid.  

Interne procedure en richtlijnen

Sinds de start van de coronacrisis werkt het Wit-Gele Kruis (i.s.m. NPTV) intensief samen met zowel Sciensano als het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om de richtlijnen mee uit te werken en te stroomlijnen in onze praktijk. Deze richtlijnen werden vertaald naar verpleegtechnische procedures waar onze verpleegkundigen eenvoudig mee aan de slag kunnen. De nationale richtlijnen worden nauwgezet opgevolgd en elke wijziging in de procedure wordt onmiddellijk gecommuniceerd naar de verpleegkundigen. Door de vinger aan de pols te houden en snel in te spelen op deze wijzigingen, kunnen onze verpleegkundigen de meest correcte zorg verlenen.  

Beschermingsmateriaal

De coronacrisis veroorzaakte een acuut tekort aan beschermingsmaterialen. De federatie nam een coördinerende rol op naar de zoektocht en aankoop van de kwalitatieve beschermingsmaterialen voor onze medewerkers. Dat ging onder meer over niet-steriele handschoenen, handalcohol, isolatiejassen, mondneusmaskers, face shieldszuurstofsaturatiemeters,… .  

Decontaminatieruimte voor recuperatie van beschermingsmaterialen

Samen met partner GreenX pionierde Wit-Gele Kruis Limburg door in de nieuwe afdeling van Bilzen twee decontaminatieruimten te voorzien. Daar kunnen tot 15.000 mondmaskers per week en 380 schorten per dag ontsmet en hergebruikt worden. De mondmaskers en schorten worden in de ruimten opgehangen aan waslijnen en gedecontamineerd door een droge mist van waterstofperoxide. Deze stof doodt bacteriën, gisten en schimmels. Omdat de standaard wegwerpschorten niet geschikt waren voor decontaminatie en hergebruik, werden speciale schorten ontwikkeld in samenwerking met wielerkledingproducent Bioracer.  
De voordelen zijn er vooral op lange termijn. Deze oplossing stelt de organisatie in staat om in de toekomst flexibel en wendbaar met uitdagingen zoals een pandemie om te gaan. Bovendien is deze werkwijze kostenbesparend en duurzaam. 

Centralisatie materiaal Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Tijdens de coronapandemie is het zorgpersoneel tot het uiterste gegaan. Ze zijn daarvoor echter afhankelijk van heel wat schakels, onder meer van een efficiënte logistieke dienstverlening zodat ze bijvoorbeeld beschikken over voldoende beschermingsmateriaal. Door de coronacrisis kwam in Oost-Vlaanderen de geplande centralisatie van het materiaalbeheer in een stroomversnelling terecht. Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen telde tot voor kort 44 stockagelocaties voor medisch materiaal. In normale omstandigheden volgen de verpleegkundigen per locatie mee de voorraad materiaal op en geven ze hun noden door aan de logistieke dienst. In volle coronacrisis was er echter geen tijd om de stock op te volgen en bovendien was er geen zekerheid over de leveringen van materiaal. Daarom werd beslist om al het materiaal versneld te centraliseren in een nieuwe locatie in Sint-Amandsberg, momenteel het kloppend hart van de logistieke dienstverlening van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. Deze centralisatie kadert in de opzet van een volwaardig Facilitair Departement, dat in 2020 werd geïnitieerd. De opstart van een Facilitair Departement heeft onder meer als doel de zorgmedewerkers maximaal en professioneel te ondersteunen in hun job, en Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen wendbaar te maken voor huidige en toekomstige noden. De eerste stap hierin was het aanwerven van een facilitair directeur, in een tweede stap behelsde dit ook de verdere uittekening van onder meer sub-departementen Zorgondersteuning, ICT, Aankoop, Facilitaire Diensten, Project & Portfolio Management en de aanzet tot aanwerving van bijkomende profielen. 

Communicatie

Het virus en de pandemie evolueerden razendsnel. Als Wit-Gele Kruis moesten we dus even snel schakelen en communiceren op verschillende fronten. Intern werd iedereen op de hoogte gehouden van de richtlijnen die in het begin zeer snel veranderden. We informeerden de Wit-Gele Kruismedewerkers over het correct gebruik van beschermingsmateriaal, wat te doen bij een (mogelijke) coronabesmetting bij een patiënt of bij zichzelf, hoe de patiënt informeren over specifieke maatregelen zoals het dragen van een mondmasker tijdens de zorg, … Om de boodschap van onze verpleegkundigen te versterken, communiceerden we ook via onze vertrouwelijke communicatiedragers: Gezond Thuis, social media, het bewijsstuk,… Maar ook via specifieke coronapagina’s op witgelekruis.be (www.witgelekruis.be/coronavirus-info-en-richtlijnen).  

Naar de buitenwereld toe was de thuisverpleging eerder een ‘stille kracht’. We legden vragen of bezorgdheden op de overlegtafel met de verschillende overheidsniveaus om zo te oplossingen te komen. We gebruikten de media enkel om onze maatschappelijke rol in de crisis en de inzet en doorzetting van onze mensen te benadrukken. Een overzicht van onze nieuwsberichten in deze coronapandemie leest u hier.