Aanpassingen RIZIV

  • Omwille van de COVID-pandemie werden door het RIZIV verstrekkingen op afstand mogelijk gemaakt. In vier WGK-provincies werd via telefonische of videoconsultaties een totaal van 345 sessies van diabeteseducatie gehouden met patiënten met een voortraject (opvolging) of met een zorgtraject diabetes.
  • Het RIZIV kwam ook tussen in de kosten van het gebruik van beschermingsmaterialen via de tijdelijke nomenclatuurnummer ‘opwaardering van de basisverstrekking en de forfaits’. Hierdoor konden de WGK-verenigingen vanaf maart tot en met augustus 2020 de enorme kosten recupereren die op korte termijn moesten gemaakt worden voor beschermingsmaterialen.   Vanaf 1 september 2020  wordt voor de thuisverpleging hetzelfde stelsel van toepassing als voor de andere sectoren (huisartsen, tandartsen, …), nl. een postfacto tussenkomst van 2,5 euro per bezoek met een maximum van 200 vergoedingen per zorgverlener per maand. De verzekeringsinstellingen betalen de financiële tussenkomst op intermutualistische wijze. We hebben er voor geijverd dat ook deze vergoeding ook uitgekeerd wordt voor bezoeken door zorgkundigen.  
  • De nieuwe verstrekking ‘opvolging en toezicht bij patiënten met COVID-19 gerelateerde problematiek op voorschrift van een arts’ kan vanaf 1 maart 2020 geattesteerd worden. Deze opvolging en dat toezicht bestaat uit gerichte observaties, begeleiden van preventieve maatregelen (gebruik van beschermingsmaterialen, quarantainemaatregelen, …), begeleiding bij zuurstoftoediening, psychosociale ondersteuning, het begeleiden van medicatiebeleid en het evalueren van de patiëntsituatie en van de aanwezige en potentiële risico’s die een optimaal herstel of genezing kunnen belemmeren en hierbij aan de patiënt en/of zijn omgeving ondersteuning bieden. 
    Uit de prestaties die door verpleegkundigen van het 
    Wit-Gele Kruis verricht werden kan het verloop van de twee eerste golven van de pandemie afgeleid worden: