Voorwoord

Dat 2020 een uitzonderlijk jaar was, hoeven we niet te herhalen. Voor patiënten, mantelzorgers maar ook voor onze eigen mensen was het een jaar vol uitdagingen waar veiligheid, flexibiliteit en samenwerking centraal stonden.  

Veiligheid. In maart 2020 werden we geconfronteerd met een zoektocht naar beschermingsmateriaal. Dankzij de inspanningen van de Vlaamse Federatie konden we alle Wit-Gele Kruisprovincies steeds voorzien van voldoende beschermingsmateriaal. Onze verpleegkundigen hebben dus in alle veiligheid gewerkt en we hebben de kwaliteitsvolle zorg van onze patiënten kunnen blijven garanderen tijdens de crisis.  

Flexibiliteit. Ook in de zorg zelf was het nodig. En dat leidde tot innovatieve projecten. Je leest in het jaarverslag onder meer over het beeldbellen bij diabeteszorg in West-Vlaanderen en het decontaminatieproject voor beschermingsmateriaal in Limburg.  

Samenwerking. We hoorden het op tal van persconferenties uit de monden van de beleidsmakers: we moesten SAMEN het coronavirus klein krijgen. En dat deden we, binnen onze eigen mogelijkheden, zowel als Wit-Gele Kruis als met de sector thuisverpleging. 

Binnen het Wit-Gele Kruisnetwerk werd meteen een crisiscel opgericht waarin elke provincie vertegenwoordigd was. Op regelmatige tijdstippen (wekelijks maar op sommige momenten zelfs dagelijks) stemden we af met elkaar en bespraken we de coronacijfers, de beleidsbeslissingen en richtlijnen, het materiaal en de communicatie. Zo konden we snel schakelen en inspelen op de steeds veranderende situatie. In onze ‘coronarubriek’ lees je er alles over.  

Maar het was vooral de samenwerking die werd opgestart binnen de sector thuisverpleging die ongezien was. Er werden cohortrondes opgestart over de organisatiegrenzen heen, provinciale consortia opgericht waarin zowel diensten als zelfstandige thuisverpleging vertegenwoordigd zaten én we hadden een gezamenlijk doel: SAMEN corona klein krijgen. Het maatschappelijk belang, de algemene gezondheid en de gezondheid van onze patiënten en eigen mensen stond ver boven het eigenbelang. Als Wit-Gele Kruis hopen we dan ook dat deze coronacrisis een positief vervolg kent en dat we ook na de crisis kunnen blijven samenwerken met de sector. Hetzelfde geldt voor onze nauwe samenwerking met beleidsmakers, op alle niveaus.  

Dirk Broos
Voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen