Stages voor vroedvrouwen | Wit-Gele Kruis
Stages vroedvrouwen

Stages voor vroedvrouwen

Een goede manier om het Wit-Gele Kruis te leren kennen en van een job als vroedvrouw aan huis te proeven, is een stage lopen.

Hier vind je alles wat je moet weten om je stage in goede banen te leiden. 

De kraamdienst
0

De provinciale hoofdzetel van het Wit-Gele Kruis Limburg in Genk is de thuishaven van de kraamdienst. Van hieruit zorgen we voor de aansturing van de vroedvrouwen, de verwerking van de zorgen en alle administratie daarrond. Iedere vroedvrouw is daarbuiten nog apart verbonden aan een verpleegafdeling voor het ophalen van verpleegmateriaal en het indienen van dossiers.

 

Bekijk hier de regioverdeling van onze vroedvrouwen »

Vroedvrouw
Vóór de aanvang van je stage
0

Wat moet je doen voor aanvang van je stage?

 • Je ontvangt een mail van je stagebegeleider van school met de gegevens van de stageplaats zoals de toegewezen stagementor, het aantal uren stage en de stageplanning. De week voor de stageperiode wordt aangevangen, neemt de student telefonisch contact op met coördinator Kathleen Vanholen op het nr 089 36 00 85. Samen wordt er een dag stage op het provinciale secretariaat in Genk afgesproken in de loop van de stageperiode. 
 • De student zorgt voor zijn/haar eigen vervoer van en naar de stageplaats die afgesproken is met de stagementor. De student neemt uiterlijk de dag voor aanvang van de stage contact op met de toegewezen vroedvrouw om concreet af te spreken voor de eerste stagedag.
 • De student draagt het vest van haar stagepak en voorziet een eigen lunchpakket.
 • In de stagegids van de kraamafdeling van het Wit-Gele Kruis Limburg vind je alle informatie over de dienst en het werk van een vroedvrouw aan huis. Deze gids hoeft niet afgedrukt te worden, maar dien je wel gelezen te hebben!
 • De student stelt zich op de hoogte van de werkpostfiche en bezorgt hiervan samen met haar gezondheidsbeoordeling én inentingen een afschrift aan de toegewezen stagementor. De stagementor zal de risico’s met de student bespreken. Zijn er bijkomende preventieve maatregelen op je gezondheidsbeoordeling vermeld? Meld deze dan meteen!
 • Bekijk ook het functieprofiel van de vroedvrouw binnen het Wit-Gele Kruis. Wellicht kun je aan de hand van dit profiel een eerste aanzet voor je persoonlijke doelstellingen formuleren.
 • Opdrachten en stageboek worden met de stagebegeleider van school besproken. De evaluatie wordt op het einde van de stageperiode gemaakt door stagementor en stagebegeleider in het bijzijn van de student.

Stagemap

Je hebt nu je eigen stagemap samengesteld aan de hand van onderstaande documenten. Zorg dat je dit mapje tijdens je eerste stagedag bij hebt:

 • Stagegids (niet verplicht af te printen)
 • Werkpostfiche
 • Gezondheidsbeoordeling van school
 • Persoonlijke doelstellingenformulier aan de hand van het functieprofiel van de vroedvrouw aan huis
 • Dagelijks feedbackformulier
 • De laatste twee documenten zijn formulieren die je op school ontvangt!
Tijdens je stage
Vroedvrouw

Informatie die van belang is tijdens je stage

Werkroulementen

Een vroedvrouw van het Wit-Gele Kruis Limburg werkt iedere dag van 9.00 tot 17.00u afhankelijk van de drukte. Zij wordt geacht 1 op 2 weekends te werken. De student volgt de werkplanning die via mail is ontvangen. Indien de stagementor vrij is, zal de student aan een andere stagementor toegewezen worden.

Dresscode

We stellen een onberispelijk voorkomen voorop. Piercings, zichtbare tatoeages, kunstnagels, nagellak, schoenen met hoge hakken, teenslippers, een rastakapsel, hoofddeksels,… worden niet toegelaten. De onderarmen moeten vrij zijn van attributen tot aan de elleboog (juwelen, festivalbandjes,…). Tijdens je ronde draag je het vest van je stagepak. Na de verzorgingen trek je dit uit.

Ziekte 

Bij ziekte verwittig je tijdig (1 uur voor aanvang van de ronde) de stagementor. Ook de school en stagebegeleider moeten op de hoogte worden gebracht. Voor dringende vragen kan er altijd contact opgenomen worden met Kathleen Vanholen via kathleen.vanholen [at] limburg.wgk.be

0

Nog vragen?

Kathleen VanholenKathleen Vanholen

Coördinator kraamdienst
089-36 00 85
kathleen.vanholen [at] limburg.wgk.be

© 2015 Wit-Gele Kruis