U bent hier

Disclaimer

Deze website is eigendom van

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Jenny Tanghestraat 2

9050 Gent (Ledeberg)

09/235.85.32

jobs [at] wgkovl.be (jobs [at] wgkovl.be)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van alle logo’s, tekeningen, teksten, beelden, bestanden, gegevens enzovoort, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.  

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkel moment aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wil plaatsen naar de startpagina van de website www.mijncollegaszijnfantastisch.be, dient u op voorhand contact op te nemen.

Privacybeleid

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen hecht belang aan uw privacy en behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8/12/1992.

De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde informatie te verstrekken alsook een zo optimaal mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden.

Conform de wet beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen “cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken Gent bevoegd.

Jouw toekomstige collega’s & patiënten trekken je over de streep