Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

70 thuisverpleegkundigen volgen een gezamenlijke opleiding over pijn

29 mei 2019

Een belangrijk moment in de groeiende samenwerking tussen diverse spelers binnen thuisverpleging.

Op maandag 27 mei organiseerde het Platform Thuisverpleging Noord een vormingsavond met als thema ‘een multidisciplinaire aanpak van pijnproblematiek’.

Het Platform Thuisverpleging Noord omvat zowel de thuisverplegingsorganisaties Wit-Gele Kruis, Solidariteit voor het Gezin, Bond Moyson, als enkele groeperingen zoals CT Paramedics, Mederi, ZorgConnect en kringen van zelfstandige thuisverpleegkundigen. Samen organiseerden ze voor de eerste maal een gezamenlijke vormingsavond. Ann Vermeire, verpleegkundig directeur bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: “We zijn tevreden met de mooie opkomst. De organisatie van een gemeenschappelijke opleiding is zeker voor herhaling vatbaar. We staan uiteindelijk voor dezelfde uitdagingen en willen allemaal onze patiënten zo goed mogelijk verzorgen.”

In de pijnkliniek van Torhout kwamen gisterenavond een 70-tal thuisverpleegkundigen samen om zich te verdiepen in de multidisciplinaire aanpak van pijn. Pijnbestrijding en -behandeling is belangrijk om de levenskwaliteit van patiënten met pijn (bijv. personen met chronische rugpijn, personen in een palliatieve situatie, …) te waarborgen. In samenwerking met diverse zorgpartners (artsen, ziekenhuizen, …) kan een thuisverpleegkundige een belangrijke rol opnemen om patiënten met pijn te helpen.

Overleg en samenwerking binnen de thuisverpleging is de laatste tijd sterk gegroeid. Dit komt o.a. door de opstart van enkele gezamenlijke projecten (denk bijv. aan de Chronic Care projecten) en de vorming van eerstelijnszones, die geïntegreerde en multidisciplinaire zorg voor personen met chronische zorgnood moeten mogelijk maken.

Luc Haelemeersch, zelfstandig thuisverpleegkundige: “Vroeger werkten we meer elk op ons eilandje, maar nu ontdekken we dat we een bondgenoot zijn en dat er veel voordelen zijn aan samenwerken. Deze gezamenlijke opleiding is het resultaat van een mooie samenwerking tussen kringen van zelfstandige thuisverpleegkundigen, groeperingen van zelfstandige verpleegkundigen en de diensten thuisverpleging. In de toekomst zal deze samenwerking alleen maar groeien.” De organisatoren blikken dus terug op een geslaagde avond en willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst, alsook het SEL en de LMN voor de steun. Samen hebben ze gezorgd voor dit uniek moment: de ganse sector van de thuisverpleging gaf een gezamenlijke opleiding waar iedereen welkom was, een mooi statement dat de thuisverplegingssector in de praktijk goed kan samenwerken.

© 2019 Wit-Gele Kruis