COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Casemanagement als onderdeel van integrale wijkverpleging

22 februari 2021
Casemanagement

De regionale referentieverpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg van Wit-Gele Kruis Limburg zijn allemaal opgeleid tot casemanager. Zij kunnen huisartsen ondersteunen in een moeilijke crisissituatie waarbij er nood is aan een frisse, objectieve blik. Het uiteindelijk doel is dat er vanuit casemanagement terug een stabiele zorgsituatie geïnstalleerd wordt.

Wat is casemanagement? 

Men verwart vaak de termen ‘casemanager’ met ‘zorgcoördinator’. Het meest duidelijke verschil is dat een zorgcoördinator in het team staat en de casemanager geen deel uitmaakt van het netwerk. Doordat de casemanager erbuiten staat, heeft deze een objectieve kijk over de crisissituatie en kan hij hierdoor een analyse maken door met alle betrokkenen de situatie van het begin te bekijken. Zo kan hij nagaan wat er juist misloopt, wanneer de problematiek juist begonnen is en zo bepalen hoe de situatie vlot getrokken kan worden.

Meerwaarde

De meerwaarde voor de arts is dat de casemanager nieuwe inzichten verkrijgt doordat deze buiten het zorgteam staat. Deze samenwerking kan op langere termijn leiden tot verminderde opnames in het ziekenhuis. Hij/zij kan gericht doorverwijzen, waardoor de huisarts steeds op de hoogte is en betrokken blijft. De casemanager gaat intensief aan de slag om met het netwerk duidelijke afspraken te maken.

Casemanager inschakelen?

Een casemanager kan ingeschakeld worden binnen onder meer de protocol 3-projecten, Menos en Zorg op Maat.  Maar ook in elke andere complexe casus is dit mogelijk. Wil je als huisarts zelf het initiatief nemen hiervoor? Contacteer dan gerust de vertrouwde Wit-Gele Kruisafdeling in je buurt. Zij doen vervolgens het nodige.

© 2019 Wit-Gele Kruis