Hoe gaat Wit-Gele Kruis om met het coronavirus? Hier vind je de meest gestelde vragen.

Chronische patiënten krijgen een eigen ‘verpleegdomein’

16 juni 2017
chronische zorg

Ook het Wit-Gele Kruis ziet een stijging van het aantal chronische patiënten. Deze ziektebeelden hebben een meer specifieke aandacht en opvolging nodig. Daarom startten we met een gespecialiseerd verpleegdomein “chronische zorg”. In elke afdeling wordt een referentieverpleegkundige chronische zorg opgeleid.

Voordelen

  • Betere samenwerking, opvolging en briefing tussen de huisarts, de verpleegkundige en ev. andere betrokken zorgverleners
  • Herval of opstoten van het ziektebeeld voorkomen
  • Herval of opstoten tijdig (h)erkennen om snel in te grijpen
  • Door korte opvolging een heropname in het ziekenhuis vermijden waar mogelijk

Welke ziektebeelden

Onder dit domein hebben we volgende ziektebeelden geïncludeerd:

  • hartfalen (transmuraal zorgpad hartfalen)
  • COPD
  • nierfalen
  • reuma

Vragen? Meer info?

Heb je vragen of wens je een bespreking van één van je (chronische) patiënten? Neem dan contact op met de afdeling in jouw buurt. Je kan ook terecht bij Monique Reenaers, domeincoördinator chronische zorgen: monique.reenaers [at] limburg.wgk.be of 0498-58 30 19.

Bekijk ook

Chronische zorg

Referentiedomein chronische zorg

In onze westerse wereld zien we een grote verschuiving van acute zorg naar chronische zorg. Daarom zetten we hier met Wit-Gele Kruis Limburg extra op in via een eigen referentiedomein.

© 2019 Wit-Gele Kruis