COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Consortium Thuisverpleging Limburg ondersteunt vaccinatiecentra

22 februari 2021
Consortium vaccinatiecentra

Realisaties consortium

In het voorjaar van 2020 richtten een aantal grote groepen van zelfstandige verpleegkundigen en de verschillende organisaties voor thuisverpleging op vraag van het RIZIV het Consortium Thuisverpleging Limburg op. Tot op heden zorgden we samen voor het organiseren van de cohortzorg, ondersteuning in triagecentra en startten we (samen met de diensten gezinszorg) een gezamenlijke campagne over handhygiëne op.

Nu ook hulp aan vaccinatiecentra

Overzicht kandidaat-thuisverpleegkundigen

De corona-vaccinatiecampagne is in grootte en snelheid ongezien. De organisatie van de vaccinatiecentra moet daarom snel vooruit gaan. Ook hier sloeg het Consortium de handen in mekaar om een lijst samen te stellen van kandidaat-thuisverpleegkundigen die willen helpen bij het vaccineren. 

Eén contactpersoon per ELZ

Het consortium duidde ook 1 aanspreekpunt per eerstelijnszone (ELZ) aan om het voor de vaccinatiecentra gemakkelijk te maken. De vaccinatiecentra kunnen bij het opmaken van de planning steeds contact nemen met deze contactpersonen. De verantwoordelijke van de ELZ kent de namen en contactgegevens van de thuisverpleegkundigen die zich kandidaat gesteld hebben. Via onderstaande afbeelding krijg je een overzicht van de indeling in onze provincie.

Thuisvaccinatie

We vragen extra aandacht van onze verpleegkundigen om in overleg met de huisarts mensen te detecteren die door hun afhankelijkheid niet in het vaccinatiecentrum kunnen geraken.  Er wordt bekeken en overlegd welke rol het Consortium hierin kan spelen.

Meer info?

Contacteer Solange Indenkleef (verantwoordelijke Consortium Thuisverpleging Limburg) via 0478-48 92 68.
 

 

Contactpersonen consortium vaccinatiecentra

Klik hier om een grotere versie te openen »

© 2019 Wit-Gele Kruis