COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

De zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis zorgt voor de veiligheid van uw patiënten thuis

06 december 2018

Met een personenalarm in huis ben je nooit alleen. Eén druk op de knop brengt je in verbinding met onze zorgcentrale. Dat is een geruststelling voor de klant, voor de mantelzorgers en voor u als betrokken zorgpartner. We schatten elke oproep met kennis van zaken in en zorgen voor de juiste opvolging. We werken bovendien aan meer veiligheid om toekomstige incidenten te voorkomen.

Alle alarmoproepen komen toe in de zorgcentrale. Deze wordt bemand door verpleegkundigen die zorgvragen en -oproepen 24u op 24, 7 dagen op 7 behandelen. Zo kunnen we volgens noodzaak bijv. de mantelzorger, huisarts, hulpdiensten of een verpleegkundige sturen. Onze verpleegkundigen en referentieverpleegkundigen denken samen met u mee hoe we aan meer veiligheid kunnen werken om incidenten te voorkomen.

Meer info via: https://www.witgelekruis.be/personenalarm-en-zorgcentrale

© 2019 Wit-Gele Kruis