Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Hoe tevreden zijn onze patiënten?

12 april 2018
smiley

Vorig jaar vroegen we aan 2100 patiënten via een anonieme tevredenheidsenquête wat ze van de dienstverlening van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vinden. 960 patiënten hebben de vragenlijst ingevuld. We gaan met de opmerkingen en bevindingen uit de enquête verder aan de slag.

Wat is goed?

Uit de bevraging blijkt onder meer dat ze veel respect ervaren tijdens de zorg en dat ze vertrouwen hebben in de verpleeg- en zorgkundigen. Hun vragen worden voldoende beantwoord en ze hebben voldoende informatie over de werking van het Wit-Gele Kruis. 

Wat kan beter?

De bevraagden gaven wel aan dat ze nood hebben aan meer informatie over wat ze kunnen verwachten, wanneer de zorg op een ander tijdstip plaatsvindt en wie het aanspreekpunt is bij vragen of bezorgdheden. 

"Ik ben ontevreden, wat nu?"

Alle medewerkers van het Wit-Gele Kruis streven naar een kwalitatieve verzorging en begeleiding van jou en je familie. Ondanks deze inzet is een minder goede ervaring nooit uitgesloten. Twijfel niet om dit met je verpleegkundige of afdeling te bespreken. Ligt dit wat moeilijk, dan kan je als patiënt of familielid terecht bij onze ombudsdienst.

Een medewerker bedanken?

Wil je graag een medewerker van het Wit-Gele Kruis bedanken voor zijn of haar inzet en goede zorgen? Dat is altijd fijn om te horen. Ook via de website kan je een bedankje doorgeven.

© 2019 Wit-Gele Kruis