Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Sector thuisverpleging reageert op berichtgeving rond fraude

22 mei 2017

Uit documenten van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV, blijkt dat er voor 1,8 miljoen euro gefraudeerd is binnen de thuisverpleging. De sector betreurt de ongenuanceerde berichtgeving over de fraude en duidt de problematiek.

Het Wit-Gele Kruis sluit zich aan bij volgende berichtgeving vanuit het VFDT:

 

Van waar komt 1,8 miljoen euro?

Dit bedrag is grotendeels afkomstig door het al dan niet aanrekenen van verschillende zorgen aan een patiënt die niet hebben plaats gevonden. Wij beoordelen dit als fraude. Daarnaast zijn er ook betwistingen rond het al dan niet correct toepassen van de nomenclatuur en de beoordeling van de zorgbehoeftegraad van patiënten (vaak te hoog). Het bedrag vertegenwoordigt dus niet enkel boetes en terugvorderingen naar aanleiding van concrete fraudegevallen, het gaat ook om terugvorderingen op basis van betwistingen in het doorgeven van de gebruikte nomenclatuur. Deze inbreuken komen het vaakst voor bij de thuisverpleegkundigen met inkomsten van meer dan 200.000 euro.

Hoe fraude aanpakken?

De vertegenwoordigers van de sector thuisverpleging en de Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging (VFDT) zijn al jaren vragende partij om het misbruik van de nomenclatuur beter in beeld te brengen en adequater aan te pakken. Zij werken concreet mee aan volgende maatregelen:

 

 

  • In de overeenkomstencommissie van het RIZIV worden onduidelijkheden in de regelgeving nagegaan en uitgeklaard.
  • Op het werkveld worden thuisverpleegkundigen aangepakt van zodra er sprake is van misbruik en fraude.
  • Er zijn extra administratieve inspanningen geleverd zodat verpleegkundige activiteiten beter worden gedocumenteerd via het verpleegdossier.
  • Het leveren van een bewijsstuk aan de patiënt voor de aangerekende activiteiten verhoogt de transparantie en vermindert de kans op fraude.
  • Het verkorten van de geldigheidsduur van het zorgbehoeftigheidsprofiel (Katz) van 1 jaar naar 3 maanden zorgt ervoor dat de zorgbehoefte van de patiënt tijdig wordt geëvalueerd.
  • Thuisverpleegkundige activiteiten met een bijzonder hoog aanrekeningsprofiel (meer dan 200.000 euro/jaar) worden gericht onderzocht.
  • Tegen 1 oktober 2017 leest de thuisverpleegkundige bij elk bezoek de elektronische identiteitskaart van de patiënt in.

De thuisverpleegkundige is geen potentiële fraudeur

Het VFDT wil vermijden dat duizenden thuisverpleegkundigen die dagelijks hun werk kwalitatief en correct uitvoeren onterecht worden voorgesteld als potentiële fraudeurs. De preventieve maatregelen hebben in 2016 een minder uitgave opgeleverd. Vanuit het VFDT hopen we dat dit uitgespaarde budget kan ingezet worden in het belang van betere zorg voor de patiënten en innoverende praktijkbeoefening in de thuisverpleging.

"Het is ons gemeenschappelijk belang om misbruik te voorkomen en de kwalitatieve en correcte werking van de thuisverpleging bekend te maken. De meerderheid van de thuisverpleegkundigen zijn integere, hardwerkende zorgverstrekkers die het beste voor hun patiënten willen. Wie fraudeert behoort tot een kleine minderheid die hard moet aangepakt worden!"

VFDT

De Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging (VFDT) bestaat uit het Wit Gele Kruis van Vlaanderen, Solidariteit voor het Gezin en de Thuiszorgdiensten van de Socialistische Mutualiteit.

Voorzitter van het VFDT: Piet Vanthemsche (tevens voorzitter van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen)

Contactgegevens

Lisa De Pelsmaeker (stafmedewerker communicatie)
E-mail: lisa.de.pelsmaeker [at] vlaanderen.wgk.be  
Tel.: 02-739 35 11

© 2019 Wit-Gele Kruis