COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Thuisverpleegkundigen blijven tijd investeren in patiënten

19 maart 2018
Patiënt en verpleegkundige

Het Wit-Gele Kruis reageert op het artikel ‘Thuisverplegers hebben jaar na jaar minder tijd voor hun patiënten’ dat vandaag (19/03/2018) verscheen in de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Rechtzetting

Het artikel stelt dat thuisverplegers jaar na jaar minder tijd hebben voor hun patiënten en spreekt over een daling van 2,6 uur per patiënt per week naar 2,3 uur per patiënt per week.

Het artikel bevat een aantal verkeerde assumpties die wij graag willen verduidelijken:

  • Een zorgkundige zorgt voor een goede basiszorg, ondersteuning en persoonlijke verzorging. Een thuisverpleegkundige daarentegen voert verpleegkundige handelingen uit in samenspraak met artsen en andere hulpverleners. In het artikel worden verkeerdelijk beide beroepstitels door elkaar gehaald. De beroepsgroep die besproken wordt in het artikel betreft de polyvalent verzorgenden die werken in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg in Vlaanderen.
  • Ook de aangehaalde organisaties Familiehulp en Familiezorg bieden thuiszorg & aanvullende thuiszorg aan en voor zover bekend geen verpleegkundige verstrekkingen.
  • De geschetste situatie waarbij er wordt gesproken over een daling van de beschikbare tijd per patiënt is niet van toepassing op de thuisverpleging. De thuisverpleegkundige wordt niet gelimiteerd door een urencontingent op jaarbasis. De voorbije jaren blijven de prestaties bij thuisverpleegkundige groeien o.b.v. de noodzaak aan bijkomende bezoeken en verstrekkingen. Het Wit-Gele Kruis verzorgt 156.368 patiënten. Daarbij stellen we vast dat het aandeel complexe zorgen (vb. wondzorg) stijgt, wat wijst op een extra tijdsinvestering.
  • De thuisverpleegkundige doet grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke tijd voor de dagelijkse verpleegkundige zorg van elke patiënt gegarandeerd wordt. We zorgen er steeds voor dat de vaste thuisverpleegkundige op regelmatige tijdstippen langsgaat bij de patiënt.

 

Info

Voor meer toelichting kan je contact opnemen met Lisa De Pelsmaeker (stafmedewerker communicatie) via het algemeen nummer 02-739 35 11 of via 0496-87 14 10.

© 2019 Wit-Gele Kruis