COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Vergoeding opvolging patiënten met COVID-19 gerelateerde problematiek door verpleegkundigen

26 juni 2020
Vergoeding opvolging patiënten met COVID-19 gerelateerde problematiek

Bij een follow-up en toezicht van patiënten met een Covid-19 gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts, bestaat de zorg uit gerichte observaties van parameters (temperatuur, spierpijn, respiratoire opvolging,....), begeleiding van de patiënt bij preventieve maatregelen en begeleiding bij zuurstoftoediening (als dat het geval is).

De zorg wordt door een arts voorgeschreven. De registratie moet in het verpleegdossier gebeuren. Deze bezoeken mogen maximaal 1 keer per dag aangerekend worden met minstens 1 huisbezoek per dag. Via een bijkomend bedrag worden de kosten van het bijzonder beschermingsmateriaal gedekt en de extra tijd die nodig is om het materiaal correct te gebruiken. De thuisverpleegkundige kan dit bedrag extra aanrekenen bovenop de technische zorg.

Follow-up en toezicht bij patiënten met een Covid-19 gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts

Wat houdt deze handeling in?

Deze zorg bestaat uit gerichte observaties van parameters (temperatuur, spierpijn, respiratoire opvolging,....), begeleiding van de patiënt bij preventieve maatregelen en begeleiding bij zuurstoftoediening (als dat het geval is). De zorg wordt door een arts voorgeschreven. De nodige registratie moet in het verpleegdossier gebeuren.

Wie komt in aanmerking?

De patiënten moeten zich altijd in een COVID-19 gerelateerde situatie bevinden die verpleegkundige zorg vereist. Bijvoorbeeld patiënten die opgenomen waren in een ziekenhuis of een schakelzorgcentrum of langs geweest zijn in een triagecentrum. Ook patiënten bij wie het gebruikelijke zorgnetwerk is weggevallen door COVID-19 maatregelen komen in aanmerking.

Hoe vaak aan te rekenen?

Deze bezoeken mogen maximaal 1 keer per dag aangerekend worden met minstens 1 huisbezoek per dag. Er is geen cumul nodig met andere technische verstrekkingen of forfaits. Er is geen persoonlijk aandeel voor de patiënt.

Meer info?

Ilse Gorissen
Stafmedewerker Verpleging
089-30 08 96 - ilse.gorissen [at] limburg.wgk.be

© 2019 Wit-Gele Kruis