Wit-Gele Kruis bereidt zich voor op brede vaccinatie

02 december 2020

Het Wit-Gele Kruis wacht niet op de uitrol van de vaccinatiestrategie door de overheid en bereidt zijn medewerkers voor op de grootschalige vaccinatie van de bevolking. Via opleidingen worden specifieke technieken voor de verpleegkundigen opgefrist of bijgeschaafd zodat ze meteen inzetbaar zijn zodra de vraag vanuit de overheid of de eerstelijnszones komt.

Thuisverpleegkundigen krijgen opleiding om zich voor te bereiden op grootschalige vaccinatie

Het Wit-Gele Kruis wacht niet op de uitrol van de vaccinatiestrategie door de overheid en bereidt zijn medewerkers voor op de grootschalige vaccinatie van de bevolking. Via opleidingen worden specifieke technieken voor de verpleegkundigen opgefrist of bijgeschaafd zodat ze meteen inzetbaar zijn zodra de vraag vanuit de overheid of de eerstelijnszones komt.

In diverse overlegfora worden verschillende opties bekeken over hoe een concreet vaccinatieplan kan uitgewerkt worden. Daarbij zullen naast de (huis)artsen wellicht ook de thuisverpleegkundigen een belangrijke opnemen bij de vaccinatie van de bevolking. Wij gaan actief in overleg om tijdig onze ondersteunende rol zo concreet mogelijk uit te werken met de diverse betrokkenen.

Heel wat verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis zijn al opgeleid om een vaccinatie correct toe te dienen, bijvoorbeeld het griepvaccin. Op de instructies en protocollen over het correct toedienen van een COVID-19-vaccin is het nog wachten. Toch vindt de organisatie het belangrijk om iedereen op te leiden voor het toedienen van vaccins zodat ze voorbereid zijn om de eerstelijnszones en huisartsen voldoende professioneel te ondersteunen. De opleiding kan nadien – indien nodig - vlot aangevuld worden zodra de correcte toediening van het vaccin bekend is. Dirk Broos, voorzitter Wit-Gele Kruis: “Waar nodig springen onze mensen bij in deze crisis. Wij zijn solidair met onze collega’s in de woonzorgcentra en helpen waar nodig in triagecentra. En in het kader van wetenschappelijk onderzoek deden we heel wat bloedafnames. Ook wanneer de nieuwe fase van deze pandemie komt – namelijk de vaccinatie van de Belgische bevolking – zullen wij klaarstaan. Om dat op een kwaliteitsvolle en vlotte manier te laten verlopen, willen wij onze medewerkers nu al voorbereiden via een kwaliteitsvolle ‘in service’ opleiding.”

© 2022 Wit-Gele Kruis