COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Wit-Gele Kruis Limburg behaalt kwaliteitslabel

08 januari 2018
Uitreiking NIAZ-kwaliteitslabel

Eerste dienst voor thuisverpleging met NIAZ-accreditatie

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) kende zojuist het internationale NIAZ-Qmentum-kwaliteitslabel toe aan het Wit-Gele Kruis Limburg. Dit label garandeert dat de Wit-Gele Kruispatiënt kan rekenen op een deskundige, kwalitatieve en veilige zorg én dat de organisatiecultuur gericht is op continue verbetering. Heel wat ziekenhuizen werden ondertussen NIAZ-geaccrediteerd. Het Wit-Gele Kruis Limburg is de eerste dienst voor thuisverpleging die dit kwaliteitslabel behaalt.

600 criteria onder de loep

De NIAZ-auditoren controleerden meer dan 600 criteria zoals: Wordt de patiënt correct geïdentificeerd? Is er voldoende aandacht voor handhygiëne? Gebeurt de informatieoverdracht correct en continu? Is er een beleid dat medicatiefouten tegengaat? Wordt er aan infectiepreventie gedaan? Is er een systeem voor het melden van incidenten of fouten? Enzovoort.

Om dit te controleren keken de auditoren documenten in, bevroegen zij medewerkers, patiënten en mantelzorgers, volgden zij patiëntentrajecten op en gingen zij mee op ronde met de thuisverpleegkundigen. Op die manier werd objectief vastgesteld dat het Wit-Gele Kruis voldoet aan strenge kwaliteitsnormen, zowel voor zijn thuisverpleging als voor de zorgcentrale, de dienst gezinszorg “Beter Thuis”, de dieetdienst, de kraamdienst, de pedicuredienst en de uitleendienst voor hulpmiddelen.

Warme, betrokken zorg

De audit gaf daarenboven een inzicht in de sterktes en uitdagingen van de organisatie. Warme zorg, betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie en aandacht voor kwaliteit en veiligheid stonden met stip genoteerd op de lijst met kwaliteiten.

Verdienste van velen

"We zijn ontzettend trots op dit resultaat", zegt Bart Meyers , algemeen directeur. "Kwaliteit zit vervat in onze missie en visie op thuiszorg en veiligheid is één van de speerpunten in ons beleid. Met deze accreditering geven we een krachtig signaal aan patiënten, mantelzorgers, verwijzers en netwerkpartners: Wit-Gele Kruis Limburg is een goede en veilige organisatie voor thuisverpleging en een sterke zorgpartner. De erkenning is een verdienste van velen: onze 1.850 medewerkers maar ook zij die in het verleden in onze organisatie hun bijdrage hebben gedaan.”

Accreditatie is geen eindpunt

Het kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van 4 jaar. Daarna volgt er een nieuwe audit voor een verlenging van het label.

Dr Neree Claes, voorzitter: “We hebben geleerd dat we goed bezig zijn maar ook dat er nog groeipotentieel is. We zijn samen op weg voor continue kwaliteitsverbetering en vandaag hebben we een belangrijke mijlpaal als erkenning voor onze dagelijkse inzet behaald.  Samen blijven we verder gaan op het uitgestippelde pad. En dit alles om de beste zorgen aan ons patiënt te geven. Want werken aan kwaliteit is een verhaal dat nooit ‘af’ is. De audit is een ijkpunt onderweg. Een stuk van de route is afgelegd, hindernissen zijn overwonnen en het traject is uitgestippeld. Maar aankomen doe je eigenlijk nooit.”

© 2019 Wit-Gele Kruis