Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Wit-Gele Kruis Mol verhuist naar nieuwe locatie

18 maart 2016

Op maandag 21 maart 2016 verhuist Wit-Gele Kruisafdeling Mol naar een moderne nieuwe werkplek.

Op maandag 21 maart 2016 verhuist Wit-Gele Kruisafdeling Mol naar een moderne nieuwe werkplek.

Het ouwe getrouwe voor de patiënt

Wit-Gele Kruisafdeling Mol verhuist naar een moderne nieuwe werkplek enkele huizen verderop in de straat: Edmond Van Hoofstraat 13 bus 1 in Mol. Aangezien de overgrote meerderheid van de patiënten thuis verzorgd wordt, zal de locatieverandering voor hen geen veranderingen teweeg brengen. Ze kunnen blijven rekenen op de goede zorgen van hun gekende verpleegkundigen en de afdeling blijft dag en nacht telefonisch bereikbaar op 014-31 37 80. Ingrid Van Regenmortel blijft er ook de taak van afdelingshoofd op zich nemen, bijgestaan door hoofd zorg Inge Verherstraeten en kwaliteitsbegeleider Katrien Mondelaers.

Ondersteunende diensten

Verder kan iedereen beroep blijven doen op de ondersteunende diensten die het Wit-Gele Kruis van Antwerpen aanbiedt:

  • Zo zorgen de verzorgenden van de dienst gezinszorg ‘Beter Thuis’ onder andere voor hulp bij alledaagse handelingen van hulpbehoevende personen.
  • Verder is er het personenalarm dat er voor zorgt dat de patiënt via één druk op de halszender dag en nacht om hulp kan vragen.
  • Aanstaande en jonge moeders kunnen rekenen op de deskundige zorgen van onze lokale vroedvrouw aan huis.
  • En ten slotte is er de voedings- en dieetdienst, waar onze diëtiste klaar staat om deskundig voedingsadvies te geven bij medische problemen.

© 2019 Wit-Gele Kruis