COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen lanceert warme oproep om nieuwe coronamaatregelen te volgen om de druk op de eerstelijnszorg te verminderen

17 november 2021
Wit-Gele Kruis

De kogel is door de kerk. Er zullen weer heel wat coronamaatregelen aangescherpt worden. De laatste weken ervaarden we binnen de thuisverpleging ook terug de steile opmars van COVID-19: we verzorgen meer en meer coronapatiënten thuis, er wordt weer meer hulp gevraagd in de test- en vaccinatiecentra én tegelijkertijd merken we dat heel wat medewerkers ziek vallen of in (preventieve) quarantaine geplaatst worden. Het leggen van de puzzel om onze vaste patiënten elke dag hun zorgen te geven wordt moeilijker en moeilijker. Zo kunnen we in 3 regio’s in West-Vlaanderen niet meer ingaan op alle nieuwe zorgaanvragen en worden de noodplannen terug boven gehaald om ons voor te bereiden op een mogelijke afbouw van bepaalde zorgen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen terug alles op alles zet om de vierde coronagolf terug af te vlakken. Enkel zo kan de druk op de zorg terug wat verlicht worden en de nodige ademruimte gegeven worden aan onze overbevraagde thuisverpleegkundigen en zorgkundigen.

Ademruimte voor overbevraagde thuisverpleegkundigen en zorgkundigen

Katalien Dendooven, algemeen directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, geeft aan: “We willen steeds de best mogelijke zorg geven aan onze patiënten in hun vertrouwde thuisomgeving en doen er alles aan om onze zorg verder te zetten. We stellen echter vast dat onze collega’s op hun tandvlees zitten en dat de ziektemeldingen sinds september in stijgende lijn zitten, met een verdubbeling de laatste weken. Deze stijging gebeurt niet alleen omwille van corona, maar ook de werkdruk van het laatste 1,5 jaar begint bij veel van onze medewerkers zijn tol te eisen. Er zijn ook collega’s die uitgestelde operaties moeten hebben, er circuleren terug meer virussen want het is herfst, ... Daarbovenop is het zo dat het coronavirus inmiddels terug zo sterk circuleert dat ook meer en meer collega’s in (preventieve) quarantaine zitten. Dit maakt dat onze thuisverpleging onder druk komt te staan, vooral in de kustregio, de Westhoek en de regio Brugge. We hebben inmiddels ook weer evenveel coronapatiënten thuis in zorg als tijdens de zware herfstpiek van vorig jaar en zien niet onmiddellijk beterschap in zicht. We zetten alles op alles om de zorgen te laten doorgaan, maar het is geen evidente oefening vandaag de dag en in bepaalde regio’s wordt het quasi onmogelijk. We horen dat sommige leidinggevenden hun telefoon bijna niet meer durven op te nemen omdat ze schrik hebben dat er weer iemand zich ziek zal melden of in quarantaine geplaatst wordt. Het is wel zo dat wanneer we op bepaalde nieuwe zorgvragen niet kunnen ingaan,  we natuurlijk steeds samen zoeken naar een oplossing. We kijken bijv. met de mantelzorgers om bepaalde zorgen voor hun moeder, vader, partner, … over te nemen.”

Warme oproep

“De nieuwe maatregelen zijn voor niemand een pretje, maar ze zijn toch écht belangrijk om strikt te volgen. De druk van het coronavirus rustte de laatste tijd vooral op de schouders van het zorgpersoneel en dit begint serieus door te wegen. We willen dan ook een warme oproep lanceren aan iedereen om terug even door te bijten, vooral in het belang van de oudere bevolking en risicopatiënten, maar ook om terug wat ademruimte te geven aan het inmiddels overbevraagde zorgpersoneel. Niet enkel de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben het zwaar, maar ook de thuiszorg staat zwaar onder druk. Ik wil dan ook zeker nog eens expliciet al onze zorgmedewerkers, leidinggevenden en ondersteunende collega’s van harte bedanken voor hun niet-aflatende inzet. Ze doen er nu reeds - voor de vierde maal - alles aan om essentiële zorgen bij patiënten thuis te kunnen blijven geven.”

Over Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Al bijna 85 jaar is het Wit-Gele Kruis een pionier in de thuisverpleging. In de provincie West-Vlaanderen zorgen dagelijks meer dan 1.400 medewerkers voor een kwalitatief hoogstaande en gevarieerde verpleging aan huis. Onze kerntaak is thuisverpleging, maar ons zorgaanbod is een stuk rijker. Naast thuisverpleging zijn we ook een ‘single point of contact’ (SPOC) wanneer onze patiënten hier nood aan hebben en verwijzen we door naar andere zorg- en welzijnsorganisaties. Ook hebben we een Zorgcentrale met een personenalarmsysteem die voor iedereen toegankelijk is.

Praktisch

Meer info via Sofie Vanneste (sofie.vanneste [at] wgkwvl.be, 0477/17.34.74), verantwoordelijke communicatie & marketing bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. 

© 2021 Wit-Gele Kruis