COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Patiëntparticipatie

Het Wit-Gele Kruis streeft naar een zorg waarbij de patiënt inspraak heeft. Dat een patiënt wordt betrokken, gerespecteerd, geïnformeerd en ondersteund.

0

Wat is mensgerichte zorg?

  • Een patiënt krijgt de zorg die is afgestemd op zijn/haar behoeften.
  • Een patiënt krijgt zorg die samen met hem/haar wordt georganiseerd.
  • Een patiënt krijgt de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats. 

Mensgerichte zorg heeft veel voordelen. Het verbetert het vertrouwen, de ervaringen en de zorgresultaten. Het verhoogt ook het zelfvertrouwen van patiënten én de jobtevredenheid bij de verpleegkundigen of zorgkundigen.  

Patiëntenparticipatie is een manier om die mensgerichte zorg te realiseren. Door de patiënt meer te laten participeren in hun zorg kan je de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten benutten om zo de kwaliteit van zorg te verhogen. 

Er zijn drie verschillende niveaus waarop we dit doen. Het ene is niet beter dan het andere, alles hangt af van de context. 

0

De patiënt goed informeren over alles wat hem/haar aanbelangt

Als professionele zorgorganisatie vinden wij het belangrijk om de patiënt volledige en correcte informatie te geven die hij/zij nodig heeft om met de zorg om te gaan. Bij het verstrekken van informatie beperken we ons niet tot de patiënt. Wij vinden het ook belangrijk om de familie en de mantelzorgers te betrekken. Bij alle info die we meegeven proberen we ervoor te zorgen dat deze voor iedereen begrijpbaar is. Dit alles zorgt ervoor dat wij samen de zorg zo goed als mogelijk kunnen invullen:

0

De patiënt raadplegen

Patiënten worden ook betrokken in het organiseren van de zorg door hen actief te bevragen. Als we duidelijk weten wat je patiënt precies verwacht kunnen we als organisatie daar zoveel als mogelijk rekening mee houden. Het raadplegen kan heel persoonlijk maar ook algemeen zijn zoals het samen opmaken van een zorgplan en een tevredenheidsonderzoek over kwaliteit van zorg.

0

De patiënt laten meebeslissen over zaken die zijn eigen situatie aanbelangen

Als de patiënt goed geïnformeerd is en als de patiënt ook om zijn/haar mening gevraagd wordt, is er de mogelijkheid om samen te beslissen over een zorg. Dit meebeslissen gaat uit van een gelijke waardering van de expertise van de patiënt, die met de ziekte en zorgen moet leven en van de expertise van de verpleegkundige.

© 2019 Wit-Gele Kruis