Missie en strategie

Missie en strategie van het Wit-Gele Kruis, waarden, thuiszorg, individuele zorg op maat, thuisverpleging, patiënten, thuis wonen

Missie en strategie

We willen patiënten de kans geven om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden.

We willen patiënten de kans geven om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden. We organiseren toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige thuisverpleging (continue, gecoördineerde en georganiseerde verpleegkundige zorg) met aanvullende diensten (zorgcentrale en personenalarmering ... ) en realiseren zo individuele totaalzorg op maat.

© 2015 Wit-Gele Kruis