Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

thuisverpleegkundige

Thuisverpleegkundige

De thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis is je vertrouwd aanspreekpunt, en dit voor al jouw zorgbehoeftes en vragen. Zij heeft steeds oog voor alle noden van patiënt en mantelzorger. Dankzij nauwe samenwerking met de huisarts, mantelzorger en met andere lokale zorgverleners zorgen we ervoor dat je als patiënt zo lang mogelijk in je vertrouwde thuisomgeving kan blijven wonen.

De thuisverpleegkundige heeft oog voor alle noden

Ogen en oren van de huisarts

De thuisverpleegkundige komt vaak, soms elke dag, bij de patiënt over de vloer. Een belangrijke taak tijdens de verzorging is het observeren van de patiënt en het signaleren van
veranderingen in zijn gezondheidstoestand. De thuisverpleegkundige vormt als het ware de ogen en oren van de huisarts. Beide werken nauw samen. Op die manier kan de huisarts de behandeling bewaken.

Vertrouwensband versterkt de zorgrelatie

Net omdat de thuisverpleegkundige zo vaak langskomt voor jouw verzorging, groeit er een unieke vertrouwensband tussen jou en de verpleegkundige. Met respect voor jouw autonomie en levenswijze en in overleg met jou geeft de verpleegkundige de beste zorgen. De vertrouwensrelatie maakt het je makkelijker om een beroep te doen op de hulp en expertise van jouw verpleegkundige.

Je thuisverpleegkundige, je aanspreekpunt

Zijn verschillende zorgverleners rondom jou als patiënt actief, dan is het belangrijk dat één van die zorgverleners een coördinerende rol opneemt om overzicht te houden. De meerwaarde van de thuisverpleegkundige in de coördinerende rol is duidelijk:

  • De thuisverpleegkundige heeft kennis van ziektegerelateerde problemen en oplossingen.
  • Door de vele zorgmomenten krijgt hij/zij een goed inzicht in de situatie en zorgnoden van de patiënt en mantelzorger.
  • Door ervaring heeft hij/zij kennis van andere zorgverleners en hun dienstenaanbod.
Altijd de beste zorgen

Nieuwste verpleegtechnieken en materialen

De thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis is altijd mee met nieuwe verpleegtechnieken, verpleegmaterialen en mogelijkheden. Dit dankzij de bijscholingen die hij/zij continu volgt.

Elektronisch verpleegdossier

Dankzij een tablet-pc met elektronisch verpleegdossier per patiënt, beschikt de thuisverpleegkundige steeds over de meest actuele patiënteninformatie om de gepaste zorgen toe te dienen.

Gespecialiseerde collega’s

Een thuisverpleegkundige is in de eerste plaats iemand met een brede kennis, want hij/zij wordt geconfronteerd met zeer uiteenlopende zorgsituaties. Naast deze algemene kennis is er ook nood aan gespecialiseerde kennis. Daarom zijn er binnen het Wit-Gele Kruis verpleegkundigen die zich specialiseren in een bepaald domein, bv. diabetes of wondzorg. Zij staan jouw vertrouwde verpleegkundige bij wanneer er specifieke vragen zijn. Het Wit-Gele Kruis heeft gespecialiseerde verpleegkundigen op alle mogelijke verpleegdomeinen.

Kortom, het Wit-Gele Kruis is de referentie in thuisverpleging

Het Wit-Gele Kruis gaat verder

De thuisverpleegkundige wordt ingeschakeld voor een specifieke zorgvraag van de patiënt. Maar het Wit-Gele Kruis gaat verder. Bij de patiënt thuis heeft de verpleegkundige aandacht voor preventie en opvolging.

24u/24u bereikbaar

Je vertrouwd verpleegteam is continu telefonisch bereikbaar. Overdag wanneer de verpleegkundigen aan het werk zijn. ’s Nachts wanneer de medewerker van de zorgcentrale de telefoon beantwoordt. Deze medewerker geeft jouw boodschap door aan je vertrouwde verpleegkundige. Aarzel niet het Wit-Gele Kruis in jouw buurt te contacteren.

Getuigenis
0

 

0

Rita heeft Parkinson. Verpleegkundige Marian komt al 13 jaar bij haar langs. "Aangezien Parkinson een ziekte is die constant evolueert denken wij ook constant mee wat wij bij haar kunnen aanbrengen om te helpen dat het comfortabel wordt voor haar."

© 2019 Wit-Gele Kruis