Foto voordelen en financiële tegemoetkomingen
Foto voordelen en financiële tegemoetkomingen

Voordelen en tegemoetkomingen

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg.

Financiële tegemoetkomingen

Onder bepaalde voorwaarden kan je recht hebben op een financiële tegemoetkoming. Dit is een geldbedrag wat je ontvangt van de overheid of de gemeente. Het helpt je de kosten die veroorzaakt worden door een ziekte wat makkelijker te kunnen dragen.

Lees meer

Bronvermelding

http://www.riziv.fgov.be/nl/

Sociale landkaart, Vanden Broele, onder redactie van de Landsbond Christelijke Mutualiteiten, OKRA en CM-Zorgkas. (2022).

 

© 2023 Wit-Gele Kruis