Tegemoetkomingen diabetes
Tegemoetkomingen diabetes

Diabetes: voordelen en tegemoetkomingen

In volgend overzicht vind je de voordelen en tegemoetkomingen m.b.t. diabetes: diabetesconventie, programma 'zelfzorg en educatie', zorgmodel 'opvolging van een patiënt met diabetes type 2', zorgtraject diabetes type 2'.

© 2023 Wit-Gele Kruis