Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie is een tegemoetkoming in de kosten voor verbeteringswerken aan je woning of voor werken om overbewoning weg te werken.

Voorwaarden

  • Je voert werken (dak, elektriciteit, sanitair, … ) uit aan je woning.
  • Je gezin heeft een inkomen van maximum 65.700 euro (plus 3.700 euro per persoon ten laste). Als alleenstaande zonder persoon ten laste bedraagt je inkomen maximum 46.170 euro. Het inkomen wordt bepaald op basis van het belastbaar inkomen 2 jaar eerder.
  • De woning is minstens 30 jaar oud, gelegen in het Vlaams Gewest en is je hoofdverblijfplaats.
  • De facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn bij de aanvraag en moeten minstens 10.000 euro bedragen.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier (www.wonenvlaanderen.be) in en bezorgt dit aan het provinciale bureau van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Voordelen

De premie wordt berekend per categorie. De vergoeding bedraagt 20% of 30% van het factuurbedrag (minimum 2.500 euro factuurbedrag per categorie). Er zijn 4 categorieën:

  • Ruwbouw: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en/of trappen
  • Dak
  • Buitenschrijnwerk
  • Technische installaties (maximumbedrag 3.750 euro voor elektrische en sanitaire installaties en 7.500 euro voor centrale verwarming) 

Goed om weten

  • Als verhuurder kan je de premie enkel aanvragen indien je als eigenaar-verhuurder minstens 9 jaar een huurovereenkomst hebt met een sociaal verhuurkantoor.
  • Je kan maximaal 2 aanvragen indienen in een periode van 10 jaar. Je mag geen twee aanvragen indienen voor dezelfde categorie.

Extra informatie

Voor meer informatie kan je ook terecht op de website wonenvlaanderen.be.

Bronnen:

© 2023 Wit-Gele Kruis