Wat als er iets verandert?

Kan je niet thuis zijn of wijzigt je zorg? Verwittig ons tijdig!

Wijziging in je zorg

Is er een verandering in je zorgnood of in je behandeling? Breng je thuisverpleegkundige zo snel mogelijk op de hoogte.

In bepaalde gevallen is een nieuw doktersvoorschrift nodig.

Afwezig of stopzetting zorgen

Kan je niet aanwezig zijn op het gebruikelijke tijdstip van je zorgen of wens je de zorgen stop te zetten? Denk er steeds aan om ons tijdig te verwittigen. Op deze manier vermijden we nodeloze verplaatsingen. Doe je dit niet, worden hiervoor in sommige gevallen kosten in rekening gebracht.

Voor of na ziekenhuisopname

Ook wanneer je naar het ziekenhuis moet, vinden we het belangrijk om op de hoogte te blijven van je toestand. Samen met jou, je familie en de collega's van het ziekenhuis maken we de nodige afspraken. Verwittig ons al van zodra je weet wanneer je het ziekenhuis terug mag verlaten. Zo kunnen we je zorg meteen plannen.

Nog vragen?

Contacteer het Wit-Gele Kruis in jouw buurt

Of bekijk alle locaties

© 2022 Wit-Gele Kruis