Foto patiënt en mantelzorger
Foto patiënt en mantelzorger

Wat als er iets verandert?

Kan je niet thuis zijn of wijzigt je zorg? Verwittig ons tijdig!

Wijziging in je zorg

Is er een verandering in je zorgnood of in je behandeling? Breng je thuisverpleegkundige zo snel mogelijk op de hoogte.

In bepaalde gevallen is een nieuw doktersvoorschrift nodig.

Afwezig of stopzetting zorgen

Kan je niet aanwezig zijn op het gebruikelijke tijdstip van je zorgen of wens je de zorgen stop te zetten? Denk er steeds aan om ons tijdig te verwittigen. Op deze manier vermijden we nodeloze verplaatsingen. Doe je dit niet, worden hiervoor in sommige gevallen kosten in rekening gebracht.

Voor of na ziekenhuisopname

Ook wanneer je naar het ziekenhuis moet, vinden we het belangrijk om op de hoogte te blijven van je toestand. Samen met jou, je familie en de collega's van het ziekenhuis maken we de nodige afspraken. Verwittig ons al van zodra je weet wanneer je het ziekenhuis terug mag verlaten. Zo kunnen we je zorg meteen plannen.

Er is informatie die afhankelijk is van je locatie.
Duid hieronder jouw locatie aan om de juiste informatie te krijgen.
Een provincie kan in het grijs staan. Dan is er voor die locatie geen specifieke info beschikbaar.
 

Informatie voor  

West-Vlaanderen

Komt het eens voor dat je je zorg wenst te annuleren, omdat je bijv. een uitstapje maakt met familie of bezoek krijgt van je mantelzorger of vrienden die de zorgen overnemen? Dan vragen we om dit minstens 1 dag op voorhand door te geven aan je Wit-Gele Kruisafdeling. Zo kunnen wij onze verpleeg- en zorgkundigen een duidelijker overzicht geven op hun verpleegronde. Annuleer je het bezoek van je verpleeg- of zorgkundige pas de dag zelf of blijk je niet thuis te zijn op dat moment? Dan geeft dit aanleiding tot een facturatie van een annuleringskost van 21,5 euro. Dit om de reeds gemaakte kosten op te vangen. Uiteraard geldt dit niet voor een annulering ten gevolge van een onverwachtse ziekenhuisopname of voor een annulering op initiatief van het Wit-Gele Kruis zelf.

Heb je nog vragen hieromtrent? Dan kan je terecht bij je verpleeg- of zorgkundige.

Oost-Vlaanderen

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

Antwerpen

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

Vlaams-Brabant

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

Limburg

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

Andere

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

Nog vragen?

Contacteer het Wit-Gele Kruis in jouw buurt

Of bekijk alle locaties

© 2023 Wit-Gele Kruis