COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Zorgtraject diabetes type 2

Het zorgtraject 'Diabetes type 2' is een overeenkomst tussen drie partijen: jij als patiënt, je huisarts en een specialist. Men organiseert samen de aanpak, de behandeling en de opvolging van je diabetes type 2.

0

Voorwaarden

 • je lijdt aan diabetes type 2
 • je hebt een GMD
 • je raadpleegt 2 keer per jaar je huisarts
 • je  raadpleegt 1 keer per jaar de specialist
 • je krijgt minimaal 1, maximaal 2 insuline- en/of incretinemimeticuminjecties per dag of de maximale dosis van orale medicatie helpt onvoldoende en je arts overweegt een behandeling met insuline of andere bloedsuikerverlagende injecties op te starten
 • het zorgtraject werd door de 3 partijen ondertekend
 • je bent niet zwanger (of hebt geen zwangerschapswens)

Procedure

 • je tekent met je huisarts en de specialist de overeenkomst
 • je huisarts stuurt een kopie van de overeenkomst naar je ziekenfonds
 • je krijgt een bericht van de adviserend geneesheer als het zorgtraject start
0

Voordelen

 • behandeling op maat
 • betere opvolging door de huisarts
 • volledige terugbetaling (van het officiële tarief) van raadplegingen bij je geconventioneerde huisarts en bij de specialist
 • snellere toegang tot specifieke medicatie zonder machtiging van de adviserend geneesheer
 • gratis zelfzorgmateriaal op voorschrift vanaf opstart insuline of  bloedsuikerverlagende injecties: 1 glucosemeter met lancethouder (om de 3 jaar), 150 strips en 100 lancetten per 6 maand
 • 2 sessies (45 min) per jaar bij een erkende podoloog indien je tot een risicogroep behoort (op voorschrift) (exclusief remgeld)
 • 2 sessies (30 min) per jaar bij de erkende diëtist (op voorschrift) (exclusief remgeld)
 • volledige terugbetaling diabeteseducatie (op voorschrift) door diabeteseducatoren in de eerstelijn

Goed om weten

Niet combineerbaar met de diabetesconventie, het programma ‘educatie en zelfzorg’ of het zorgmodel 'opvolging van een patiënt met diabetes type 2'.

0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij je diabeteseducator. Je kan ook op deze websites terecht voor meer informatie: www.diabetes.be of op de website van het zorgtraject

Bronnen:

 

© 2019 Wit-Gele Kruis