Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Palliatief forfait

Een palliatief forfait is een tegemoetkoming voor de kosten van geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen bij palliatieve verzorging thuis.

Voorwaarden

 • lijden aan een onomkeerbare aandoening die ongunstig evolueert met een ernstige algemene verslechtering van de fysieke / psychische toestand
 • therapeutische ingrepen en revaliderende therapieën hebben geen invloed meer hebben op die ongunstige evolutie
 • de prognose van de aandoening is slecht en het overlijden wordt op relatief korte termijn verwacht
 • nood hebben aan ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke ondersteuning die een tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen
 • de patiënt wordt thuis verzorgd en heeft de intentie om thuis te sterven (geen recht bij verblijf in eender welke instelling).
 • voldoen aan 2 van de 3 voorwaarden opgenomen in het aanvraagformulier ‘Medische kennisgeving tot financiële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet’
  • nood hebben aan permanente ondersteuning en toezicht
  • nood hebben aan geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale bijstand (minstens twee van onderstaande vormen van ondersteuning moeten aanwezig zijn: specifieke palliatieve medicatie, verzorgingsmateriaal, hulpmiddelen, spuitaandrijver, pijnpomp, dagelijkse psychosociale bijstand voor het gezin)
  • nood hebben aan toezicht of dagelijkse verzorging door een verpleegkundige

Procedure

 • de huisarts brengt aan de hand van het formulier “medische kennisgeving” de adviserend geneesheer op de hoogte
 • als de patiënt voldoet aan alle voorwaarden krijgt hij het “palliatief statuut” en betaalt het ziekenfonds onmiddellijk na ontvangst de tegemoetkoming
0

Voordelen

 • je ontvangt 686,24 euro (bedrag op 01/01/2020), dit bedrag wordt uitgekeerd voor 30 dagen, de aanvraag is éénmaal hernieuwbaar (indien de patiënt nog steeds aan de voorwaarden voldoet)
 • wanneer de patiënt in aanmerking komt voor deze vergoeding, heeft hij eveneens recht op een volledige terugbetaling van het remgeld voor thuisbezoeken van huisarts, kinesisten en verpleegkundigen
0

Goed om weten

 • eens het forfait toegekend wordt, kan het niet meer teruggevorderd worden wegens overlijden of hospitalisatie
 • het palliatief forfait is cumuleerbaar met de terugbetaling van de multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging
0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen:

© 2019 Wit-Gele Kruis