COVID-19: informatie en richtlijnen over het coronavirus en de vaccinatie? Bekijk onze 'coronapagina'.

Statuut chronisch zieke

Het statuut 'chronisch zieke' is een statuut dat extra voordelen geeft aan personen met een chronische aandoening.

0

Voorwaarden

  • je lijdt aan een zeldzame ziekte of een weesziekte of je hebt recht op het forfait voor chronisch zieken
  • je hebt hoge uitgaven (eigen aandeel en deel terugbetaald door je ziekenfonds) voor geneeskundige verzorging: minstens 325,35 euro per kwartaal gedurende 2 kalenderjaren

Procedure

  • bij hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging of wanneer u geniet van het forfait voor chronisch zieken zal het statuut je automatisch toegekend worden door je ziekenfonds
  • indien je aan een zeldzame ziekte of een weesziekte lijdt, zal je ziekenfonds de voorwaarden nagaan en het statuut toekennen op basis van een getuigschrift van je arts
0

Voordelen

  • recht op derdebetalersregeling (= de huisarts int zijn vergoeding rechtstreeks bij je ziekenfonds, als patiënt betaal je enkel je eigen aandeel) bij de arts en de tandarts
  • vermindering van 108,24 euro op je maximumbedrag van de maximumfactuur

Goed om weten

Bij automatische toekenning geldt het statuut voor 2 jaar en kan het nadien per jaar verlengd worden. Indien het statuut werd toegekend op basis van een getuigschrift blijft het 5 jaar geldig.

0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen:

© 2021 Wit-Gele Kruis