Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

vrouw wandelt met rollator

Loophulpmiddelen

Je kan een tegemoetkoming ontvangen in de prijs voor een loophulpmiddel (bv. looprek, rollator, …).

Voorwaarden

  • Het loophulpmiddel staat op de ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’ (www.riziv.be)
  • Het loophulpmiddel wordt afgeleverd door een erkende bandagist
  • Je voldoet aan specifieke voorwaarden van het loophulpmiddel

Procedure

  • Je arts maakt een medisch voorschrift voor het loophulpmiddel
  • Je geeft het voorschrift af bij een erkende bandagist, hij stelt een geschikt loophulpmiddel voor
  • De bandagist bezorgt het voorschrift en een getuigschrift van aflevering aan je ziekenfonds

Voordelen

Een tegemoetkoming in de prijs van het loophulpmiddel. Het bedrag is afhankelijk van het hulpmiddel en wordt vastgelegd in de ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’.

Goed om weten

  • Je hoeft als patiënt zelf geen documenten te bezorgen aan je ziekenfonds
  • De hernieuwingstermijn bedraagt 3 jaar tot  18 jaar, 4 jaar voor personen van 18 tot 64 jaar en 6 jaar voor 65-plussers
  • Combineerbaar met een tegemoetkoming voor bepaalde andere mobiliteitshulpmiddelen. Dit wordt eveneens vastgelegd in de  ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’ (www.riziv.be
0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds of bij je bandagist.

Bronnen:

© 2019 Wit-Gele Kruis