Decubituskussens

Decubituskussen

Je kan een tegemoetkoming ontvangen in de prijs voor een decubituskussen.

Voorwaarden

 • Het decubituskussen staat op de ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’ (www.vlaamsesocialebescherming.be)
 • Het decubituskussen wordt afgeleverd door een erkende bandagist
 • Je voldoet aan specifieke voorwaarden van het decubituskussen

Procedure

 • Je arts maakt een medisch voorschrift voor het decubituskussen
 • Je geeft het voorschrift af bij een erkende bandagist
 • De bandagist stelt je, naargelang je behoeften en de technische mogelijkheden, een geschikt decubituskussen voor
 • De bandagist bezorgt een motiveringsrapport en een aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds
 • De adviserend geneesheer onderzoekt uw aanvraag
 • Als de aanvraag goedgekeurd wordt, zal de bandagist je decubituskussen afleveren

Voordelen

Een tegemoetkoming in de prijs van het decubituskussen. Het bedrag is afhankelijk van het hulpmiddel en wordt vastgelegd in de ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’.

Goed om weten

 • Je hoeft als patiënt zelf geen documenten te bezorgen aan je ziekenfonds
 • De hernieuwingstermijn is afhankelijk voor het soort loophulpmiddel (www.vlaamsesocialebescherming.be).
 • Combineerbaar met een tegemoetkoming voor bepaalde andere mobiliteitshulpmiddelen. Dit wordt eveneens vastgelegd in de  ‘lijst van vergoeding aangenomen mobiliteitshulpmiddelen’ (www.vlaamsesocialebescherming.be).

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds of bij je bandagist.

Bron:

© 2022 Wit-Gele Kruis