Incontinentieforfait onbehandelbare urinaire incontinentie

Het incontinentieforfait is een forfaitaire tussenkomst in de kosten van de verzorging van onbehandelbare urine-incontinentie bij personen die niet in aanmerking komen voor het forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen.

Voorwaarden 

  • Je lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie
  • Je hebt geen incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden of tegemoetkoming voor autosondage ontvangen de laatste 12 maanden
  • Je verblijft niet in een verzorgingsinstelling met tegemoetkoming van de verplichte verzekering

Procedure

  • Je huisarts vult het aanvraagformulier in
  • Je ziekenfonds keurt de aanvraag al dan niet goed op basis van het formulier

Voordelen 

Je ontvangt 173,76 euro per jaar (bedrag op 1/1/2022).

Goed om weten

De toestemming is 3 jaar geldig.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.

Bronnen:

  • Sociale Landkaart 2021
  • Voor meer informatie kan je terecht op deze website

© 2022 Wit-Gele Kruis