Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Incontinentieforfait voor afhankelijke personen

Het incontinentieforfait is een forfaitaire tussenkomst in de kosten van de verzorging voor incontinente afhankelijke personen.

Voorwaarden

  • Je ontvangt ten minste 4 maanden (binnen een periode van 12 maanden) forfait B of C (met score 3 of 4 voor incontinentie) voor verpleegkundige zorgen
  • Je verblijft niet in een verzorgingsinstelling met een tegemoetkoming van de verplichte verzekering

Procedure 

In principe wordt de tegemoetkoming automatisch via je ziekenfonds toegekend.

0

Voordelen

Je ontvangt 522,92 euro per jaar (bedrag op 1/1/2020).

Goed om weten

  • Indien je tegemoetkoming niet automatisch werd toegekend en je denkt toch recht te hebben op het forfait kan je steeds een aanvraag indienen bij je ziekenfonds
  • Niet combineerbaar met het forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie
0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je ook terecht op deze website.

Bronnen:

© 2019 Wit-Gele Kruis