Zorgtraject diabetes type 2 | Wit-Gele Kruis

Zorgtraject diabetes type 2

Het zorgtraject 'Diabetes type 2' is een overeenkomst tussen drie partijen: jij als patiënt, je huisarts en een specialist. Men organiseert samen de aanpak, de behandeling en de opvolging van je diabetes type 2.

0

Voorwaarden

 • je lijdt aan diabetes type 2
 • je hebt een GMD
 • je raadpleegt 2 keer per jaar  je huisarts
 • je  raadpleegt 1 keer per jaar de specialist
 • je krijgt minimaal 1, maximaal 2 insuline-injecties per dag of de maximale dosis van orale medicatie helpt onvoldoende en je arts overweegt een behandeling met insuline of andere bloedsuikerverlagende injecties op te starten
 • het zorgtraject werd door de 3 partijen ondertekend
 • je bent niet zwanger (of hebt geen zwangerschapswens)

Procedure

 • je tekent met je huisarts en de specialist de overeenkomst
 • je huisarts stuurt een kopie van de overeenkomst naar je ziekenfonds
 • je krijgt een bericht van de adviserend geneesheer als het zorgtraject start
0

Voordelen

 • behandeling op maat
 • betere opvolging door de huisarts
 • volledige terugbetaling (van het officiële tarief) van raadplegingen bij je huisarts en bij de specialist
 • snellere toegang tot specifieke medicatie zonder machtiging van de adviserend geneesheer
 • gratis materiaal op voorschrift vanaf opstart insuline of  bloedsuikerverlagende injecties: 1 glucosemeter met lancethouder (om de 3 jaar), 150 strips en 100 lancetten per 6 maand
 • 2 sessies (45 min) per jaar bij een erkende podoloog indien je tot een risicogroep behoort (op voorschrift) (exclusief remgeld)
 • 2 sessies (30 min) per jaar bij de erkende diëtist (op voorschrift) (exclusief remgeld)
 • volledige terugbetaling diabeteseducatie (op voorschrift)

Goed om weten

Niet combineerbaar met de diabetesconventie, het programma ‘educatie en zelfzorg’ of het zorgmodel 'opvolging van een patiënt met diabetes type 2'.

0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij je diabeteseducator. Je kan ook op deze websites terecht voor meer informatie: www.diabetes.be of op de website van het zorgtraject

Bronnen:

 

© 2019 Wit-Gele Kruis