Pijnstillers | Wit-Gele Kruis

Onze kantoren in Limburg zijn op 24/9 tussen 6u en 8u (‘s ochtends) telefonisch niet bereikbaar wegens een technisch onderhoud. Voor dringende gevallen kan je dan terecht op volgende gsm-nummers: 0471-22 92 13 en 0471-22 92 14

Pijnstillers

Er is een tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers (analgetica) op basis van paracetamol voor chronische pijnpatiënten.

Voorwaarden

  • je lijdt chronische pijn veroorzaakt door kanker, chronische artritis of artrose, neurogene of neuropatische pijn, perifere vasculaire pijn, postchirurgische pijn of fibromyalgie
  • de medicatie staat op de lijst van pijnstillers (www.riziv.be)

 

Procedure

  • je arts vult een kennisgeving in en bezorgt deze aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds
  • de adviserend geneesheer bezorgt je een machtiging
  • met je machtiging krijg je de tegemoetkoming bij de apotheker

Voordelen

Een tegemoetkoming van 20% in de kostprijs van de pijnstillers.

Goed om weten

  • het aandeel dat je als patiënt zelf betaalt, 80% van de kostprijs, wordt in rekening genomen voor de maximumfactuur
  • de machtiging is telkens 1 jaar geldig

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je kan voor meer informatie ook terecht op deze website.

Bronnen

© 2019 Wit-Gele Kruis