Tijdskrediet algemeen stelsel met motief | Wit-Gele Kruis
Mama met tijdskrediet zorgt voor dochtertje

Tijdskrediet algemeen stelsel met motief

Dit is een vorm van tijdskrediet dat de mogelijkheid geeft om omwille van een bijzondere reden je arbeidsprestaties te onderbreken.

Voorwaarden

Je hebt één van volgende redenen:

  • Om een opleiding te volgen (maximum 36 maanden)
  • Om voor een eigen kind (tot 8 jaar) te zorgen (maximum 48 maanden)
  • Om palliatieve zorg te verlenen (maximum 48 maanden)
  • Om een eigen ziek minderjarig kind of een ziek gezins- of familielid (tot de 2e graad) te verzorgen (maximum 48 maanden)
  • Om voor een eigen gehandicapt kind (tot 21 jaar) te zorgen  (maximum 45 maanden)

Je voldoet aan de tewerkstellingsvoorwaarden (afhankelijk van de duur van de onderbreking).

Je hebt (voor je aanvraag) ten minste al 2 jaar een arbeidsovereenkomst met je werkgever (met uitzonderingen bij ouderschapsverlof).

Procedure

Je vraagt (als werknemer) je dossier online aan via www.rva.be.

Voordelen

Een onderbrekingsuitkering van de RVA, dit is een maandelijkse forfaitaire vergoeding (afhankelijk van de vermindering, voltijds, halftijds of 1/5).

Goed om weten

  • Het maximum van 36 of 48 maanden is de looptijd, het gaat om werkelijke kalendermaanden en niet over voltijdse equivalenten.
  • Mogelijk heb je ook recht op een aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking voor medische bijstand of palliatieve zorg.
  • Er zijn steden en gemeenten die een mantelzorgpremie geven. Meer informatie hierover vind je bij je gemeente of OCMW.

 

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Meer informatie vind je via de website van RVA.

Bronnen:

© 2015 Wit-Gele Kruis