Stomamateriaal | Wit-Gele Kruis
Vrouw met handen voor haar buik

Stomamateriaal

De vergoeding voor stomamateriaal is van toepassing voor stomapatiënten (colo-, ileo-, uretero-, cysto- of nefrostomie) of voor personen met open fistels van het darmstelsel of de urinewegen.

Voorwaarden

  • Je koopt het product bij een erkende bandagist
  • Je beschikt over een getuigschrift van aflevering van de bandagist
  • Je beschikt, afhankelijk van het product, over een medisch voorschrift
0

Procedure 

  • Je behandelende arts schrijft het stomamateriaal voor
  • Je koopt de producten aan bij een erkende bandagist

Voordelen

Je ontvangt een vergoeding voor het stomamateriaal. De vergoeding en de maximum hoeveelheid materiaal zijn vastgelegd in een limitatieve lijst (www.riziv.be). 

Goed om weten

Je hebt enkel bij een eerste aflevering een voorschrift nodig, nadien niet meer.

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je ook terecht op deze website.

Bronnen:

© 2015 Wit-Gele Kruis