Verhoogde verzekeringstegemoetkomingen | Wit-Gele Kruis

Verhoogde verzekeringstegemoetkomingen

In dit overzicht vind je informatie over het globaal medisch dossier, de maximumfactuur, de zorgbudgetten en de verhoogde tegemoetkoming

© 2019 Wit-Gele Kruis