Ambulante kankerbehandeling | Wit-Gele Kruis

Onze kantoren in Limburg zijn op 24/9 tussen 6u en 8u (‘s ochtends) telefonisch niet bereikbaar wegens een technisch onderhoud. Voor dringende gevallen kan je dan terecht op volgende gsm-nummers: 0471-22 92 13 en 0471-22 92 14

Ambulante kankerbehandeling

Dit is een tegemoetkoming in de reiskosten van en naar het ziekenhuis voor chemo- en/of radiotherapie voor kankerpatiënten die niet in het ziekenhuis verblijven.

Voorwaarden

  • Je verblijft niet in het ziekenhuis
  • Je volgt chemo- en/of radiotherapie

Voordelen

  • Verplaatsingen met het openbaar vervoer in 2e klasse: volledige terugbetaling
  • Verplaatsingen met andere vervoersmiddelen: een tegemoetkoming van 0,25 euro per kilometer

Procedure

  • De behandelende arts vult een aanvraagformulier in
  • Het aanvraagformulier bezorg je aan je ziekenfonds
0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.

Bronnen:

© 2019 Wit-Gele Kruis