Dieetvoeding voor medisch gebruik | Wit-Gele Kruis
Groenten met een lintmeter er rond

Dieetvoeding voor medisch gebruik

Bij dieetvoeding voor medisch gebruik ontvang je een volledige of gedeeltelijke terugbetaling voor bepaalde dieetvoeding.

Voorwaarden 

  • Je hebt een voorschrift voor medische voeding
  • De dieetvoeding wordt aangeleverd door een apotheker
  • De dieetvoeding is terug te vinden op de lijst met vergoedbare dieetvoeding
0

Voordelen

Het bedrag is afhankelijk van de vergoedingscategorie van de dieetvoeding.

  • Voeding behorend tot categorie “A” wordt volledig terugbetaald.
  • Voor producten uit categorie “B” dient een persoonlijk aandeel betaald te worden. Voor rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming is dit 15% van de prijs (maximum 7,90 euro), personen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen 25% (maximum 11,90 euro).

*bedragen op 01/06/2018

Procedure

  • Je behandelende arts vult het aanvraagformulier tot terugbetaling in
  • Je bezorgt het aanvraagformulier aan je ziekenfonds
  • De aanvraag wordt onderzocht door de adviserend geneesheer
  • Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je een machtiging
0

Extra informatie

Met vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het RIZIV.

Bronnen:

© 2019 Wit-Gele Kruis