Coronavirus (COVID-19): informatie en richtlijnen? Bekijk onze 'coronapagina'.

Eervolle vermelding Prijs Magda Dierendonck 2007 voor de studie 'Implementatie van de Belgische richtlijn voor decubituspreventie in de thuisverpleging'.

Wetenschappelijke publicatie

Thema: Decubitus & wondzorg

Paquay L, Verstraete S, Wouters R, Vanderwee K, Defloor T, Buntinx F, Debaillie R, Geys L, Van Gansbeke H.

Gepubliceerd door:

© 2019 Wit-Gele Kruis