Lerend netwerk hartfalen

Wetenschappelijke publicatie

Thema: hartfalen
Visietekst door Coöperatief Lerend Netwerk Hartfalen

Het Coöperatief Lerend Netwerk Hartfalen heeft een visietekst klaar om een model van geïntegreerde zorg in de chronische zorg te ontwikkelen. Doel is om de zorg voor hartfalen in België beter af te stemmen op de bestaande evidentie. In de toekomst kunnen ook andere aandoeningen bekeken worden. 

Het netwerk verenigt patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en technologische partners en wil ervaringen en good practices vlugger delen om de zaken te versnellen. 

Gepubliceerd door:
Gratis
pdf - 58.64 KB

© 2022 Wit-Gele Kruis