Onvrijwillige zorg - reguliere zorg bij thuiswonende personen met dementie

Limburg
Gratis

Auteur: Vincent R.A. Moermans
Taal: Engels

Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik van onvrijwillige zorg bij thuiswonende personen met dementie. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat onvrijwillige zorg wordt toegepast bij één op de twee personen met dementie die professionele thuiszorg ontvangen in Nederland en België. Onvrijwillige zorg wordt het vaakst aangevraagd en toegepast door mantelzorgers. Tevens spelen wijkverpleegkundigen een cruciale rol bij de toepassing van onvrijwillige zorg. Gezien, zij onvrijwillige zorg vaak als reguliere zorg beschouwen bij personen met dementie. Mantelzorgers en wijkverpleegkundigen ervaren het besluitvormingsproces over zorgdilemma’s die kunnen leiden tot onvrijwillige zorg als stressvol. Omdat zij worstelen met het vinden van de juiste balans tussen het voorkomen van gezondheidsschade bij personen met dementie en het respecteren van hun mening. Dit onderzoek toont aan dat we het bewustzijn van wijkverpleegkundigen rond de negatieve gevolgen van onvrijwillig zorg moeten verhogen, alsook hun kennis en vaardigheden rondom onvrijwillige-, persoonsgerichte- en waarde gestuurde zorg, zodat ze tijdig in dialoog kunnen gaan met al de betrokkenen om onvrijwillig zorg te voorkomen.