A study of core interventions in home nursing.

Wetenschappelijke publicatie

Thema: Verpleegkundige interventies

De Vliegher K, Paquay L, Grypdonck M, Wouters R, Debaillie R, Geys L. International Journal of Nursing Studies 2005, 42(5), 513-520.

Gepubliceerd door:

© 2022 Wit-Gele Kruis