Sollicitanten | Wit-Gele Kruis

Sollicitanten

Wanneer je solliciteert bij het Wit-Gele Kruis zal je een bepaald sollicitatieproces doorlopen. Voor dit proces is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van je vragen om jouw kandidatuur te kunnen verwerken.

0

Welke gegevens verzamelen we over je wanneer je solliciteert bij het Wit-Gele Kruis?

  • identificatiegegevens
  • rijksregisternummer (en eventueel Rizivnummer)
  • persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal ...)
  • samenstelling van het gezin
  • vrijetijdsbesteding en interesses
  • gegevens over opleiding en vorming
  • beroep en betrekking
  • rijbewijs

Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats bewaren we bepaalde persoonsgegevens om met je contact op te kunnen nemen in kader van een gesprek dat zal plaatsvinden of reeds heeft plaatsgevonden.

In de tweede plaats verzamelen we jouw persoonsgegevens om correct te kunnen oordelen of je over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen waarvoor je je aanbiedt. Om hier een correct beeld van te schetsen kunnen wij je soms vragen om bepaalde documenten voor te leggen die dit mogelijk bewijzen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens blijven binnen de organisatie van het Wit-Gele Kruis en worden niet gedeeld met andere partijen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Uw gegevens worden minimum 1 jaar bewaard.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het Wit-gele Kruis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

© 2019 Wit-Gele Kruis