stage bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
stage bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Stage binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Via een stage leer je het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kennen en proef je van de thuisverpleging. Hieronder kan je alle info terugvinden om jouw stage in goede banen te leiden.

1

Wie kan stage lopen binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen?

 • Verpleegkundigen in opleiding (HBO5 / Bachelor)
 • Studenten HAIO (huisarts in opleiding) en Farmaceutische Wetenschappen
 • Zorgkundigen in opleiding
 • Studenten die een opleiding administratie volgen

 

Soorten stage binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Zorgstage (voor iedereen beschikbaar)

De ideale manier om ervaring op te doen in de wereld van de thuisverpleging. Als student ga je dagelijks op stap met de stagebegeleider die je gaandeweg wegwijs maakt in alle aspecten van de job als thuisverpleegkundige. Samen met je stagebegeleider sta je als student in voor de totaalzorg van de patiënt.

 

 

 

Totaalstage (enkel voor 2e en 3e Bachelor en HBO5)

Een totaalstage biedt een ideaal evenwicht tussen ervaring op het werkveld en een blik achter de schermen van onze organisatie. het grootste deel van je stageperiode (70%) ga je op stap met je stagebegeleider. De overige tijd (30%) leer je het reilen en zeilen achter de schermen kennen (je volgt patiëntenbesprekingen mee, neemt deel aan overlegmomenten, projectwerk...).

 

 

Managementstage (4e Bachelor)

Een managementstage heeft als bedoeling om een helikopterbeeld van onze organisatie mee te geven. Enerzijds leer je als student het reilen en zeilen op het werkveld, door mee te gaan op dienst met je stagebegeleider (60%). De overige helft van de stage (40%) word je begeleid om de werking van onze organisatie te leren kennen. Je krijgt de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan intern en extern overleg (patiëntenbesprekingen, artsenoverleg), mee te lopen met de hoofdverpleegkundigen en deel te nemen aan lopende projecten of opleidingen.

Jouw stage

Je voorbereiden op je stage

 • Je ontvangt een uitnodiging per e-mail om je in te schrijven voor de stagebijeenkomst. Het bijwonen van deze bijeenkomst is cruciaal, want hier krijg je alle praktische informatie die je nodig hebt voor jouw stage.
   
 • Twee weken voor je stage begint, sturen we je alle details (contactgegevens, stageperiode, documenten).
   
 • Informatie ontvangen? Neem zo snel mogelijk contact op met je stagebegeleider bij het Wit-Gele Kruis
   
 • Ten slotte: denk na over de persoonlijke doelstellingen die je wilt halen tijdens je stage en neem deze mee op je eerste stagedag.

 

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

Tijdens je stage

 • Je rijdt mee met verschillende verpleegkundigen die je stage begeleiden. Je neemt zelf contact op met de verpleegkundige waarmee je de volgende ronde doet.
   
 • Je stagementor en stagebegeleider zorgen samen voor de nodige ondersteuning en begeleiding tijdens de hele stageperiode. Bij de stagementor kan je terecht voor allerlei vragen en bekommernissen.
   
 • Bij plotse onvoorziene wijzigingen in je uurrooster (vb. als de verpleegkundige je verwittigt dat je niet met hem/haar meerijdt), neem je contact op met de administratiedienst van de afdeling.
   
 • Je volgt de uren zoals die bepaald zijn door je afdeling. Het startuur is de start bij de eerste patiënt en het einduur is als je bij de laatste patiënt van je dienst afsluit.
   
 • Laat je stage-uren direct ondertekenen.
   
 • Stage lopen in het weekend of 's avonds? Dat kan! Bespreek dit zeker met je stagebegeleider of stagementor.
   
 • Neem je schort telkens mee in een tasje om de hygiëne te bewaren. Doe je schort telkens aan bij de patiënt, draag deze nooit in de wagen.
Jouw afdeling

© 2023 Wit-Gele Kruis