Structuur Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen | Wit-Gele Kruis

Structuur Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Om een antwoord te bieden op de veranderende maatschappij – met bv. de vergrijzing, de toenemende vraag naar thuisverpleging en de kortere ligduur in ziekenhuizen – gooit Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen haar manier van werken over een volledig andere boeg.

Lokale wijkteams gespecialiseerd in gecoördineerde zorg

We zijn geëvolueerd naar kleine lokale zorgteams die zelfsturend werken. Hierdoor kunnen we maatschappelijk verantwoorde totaalzorg realiseren. De lokale wijkteams zijn met andere woorden gespecialiseerd in gecoördineerde zorg.

De voordelen voor patiënt, mantelzorger, arts en andere zorgverleners:

  • Betere samenwerking en contacten met lokale zorgverleners: huisartsen, groepspraktijken, wijkgezondheidscentra, diensten voor gezinszorg…
  • Een beperkter aantal verpleegkundigen voor de patiënt. Dankzij goede communicatie met patiënt en mantelzorger kunnen de vertrouwde verpleegkundigen de zorg optimaal afstemmen op de noden van de patiënt.
  • Dankzij onze tablet-pc met elektronisch verpleegdossier beschikken wij steeds over de meest actuele informatie om de juiste zorgen toe te dienen.

Verpleegteams die gespecialiseerd zijn in…

  • complexe verpleegtechnische zorg
  • diabetes
  • psychiatrisch zorgverlenen

Deze teams ondersteunen de verpleegkundigen in de lokale wijkteams.

Voor bijvoorbeeld de verzorging van complexe zorgen kunnen de verpleegkundigen uit de lokale wijkteams rekenen op de hulp van hun collega’s die bijkomende opleidingen gevolgd hebben. De teams gespecialiseerd in complexe verpleegtechnische zorg bouwen expertise op in innovatieve verpleegtechnische zorg, evenals in verpleegtechnische zorg die weinig voorkomt. Ze nemen samen met de vertrouwde verpleegkundigen van de patiënt deze zorgen voor hun rekening.

De gespecialiseerde teams vormen bovendien het aanspreekpunt voor de geneesheer-specialisten, de hoofdverpleegkundigen en de sociale dienst van de Oost-Vlaamse ziekenhuizen. Na een ziekenhuisopname ondersteunt het team de huisarts in de thuissituatie door de technische zorg verder te zetten in de vertrouwde thuisomgeving.

© 2019 Wit-Gele Kruis