Stoma | Wit-Gele Kruis

Onze kantoren in Limburg zijn op 24/9 tussen 6u en 8u (‘s ochtends) telefonisch niet bereikbaar wegens een technisch onderhoud. Voor dringende gevallen kan je dan terecht op volgende gsm-nummers: 0471-22 92 13 en 0471-22 92 14

Stoma

Een stoma is een kunstmatig aangelegde uitgang in het lichaam, bv. voor urine.

Soorten

Afhankelijk van de plaats

  • blaas: urostoma
  • nieren: nefrostoma

Afhankelijk van het opvangsysteem

  • eendelig systeem waarbij huidbeschermingsplaat en zakje een geheel vormen
  • tweedelig systeem waarbij je een huidbeschermingsplaat en een zakje apart hebt

Verpleegkundige zorgen

  • wondzorg bij nietgeheelde stoma
  • reinigen van geheelde stoma
  • hulp bij wisselen van plaat en zakje
  • advies, ondersteuning en het zelf leren omgaan met een stoma (educatie)

© 2019 Wit-Gele Kruis